Enea miała 152,93 mln zł zysku netto, 287,37 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 lis 2018, 08:52

Enea miała 152,93 mln zł zysku netto, 287,37 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

Enea odnotowała 152,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 204,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 287,37 mln zł wobec 288,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto sięgnęły 3 344,64 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 2 793,97 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 584,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 785,53 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży netto w wysokości 9 384,2 mln zł w porównaniu z 8 362,2 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2018 r. grupa uzyskała EBITDA w wysokości 1 973,34 mln zł wobec 1 947,26 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 roku grupa kapitałowa Enea wypracowała wyższy wynik EBITDA niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Najwyższa EBITDA, 872 mln zł, zrealizowana została w obszarze Dystrybucji, głównie w wyniku wzrostu wolumenu sprzedaży usług dystrybucji oraz wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. Drugi co do wielkości wynik EBITDA wypracowany został w obszarze Wytwarzania i wyniósł 663 mln zł, co oznacza wzrost o 8,8% r/r. Wzrost ilości wyprodukowanej energii elektrycznej nie zrównoważył negatywnego wpływu wzrostu kosztów zmiennych w tym obszarze

czytamy w raporcie.

Na wielkość produkcji energii wpływ miały równoważące się czynniki - przejęcie Elektrowni Połaniec pod koniec I kw. 2017 r. oraz oddanie do użytkowania Bloku 11 w Elektrowni Kozienice, przy jednoczesnym wydłużeniu postojów modernizacyjnych bloków nr 9 i 10 w Elektrowni Kozienice, związanych również z dostosowaniem jednostek wytwórczych do konkluzji BAT.

Obszar Obrotu odnotował wynik EBITDA na poziomie 38 mln zł, co oznacza spadek o 71% r/r. Wpływ na to miał wzrost kosztów obowiązków ekologicznych (głównie obowiązek zielony) oraz cen zakupu energii elektrycznej w obrocie detalicznym, a także wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 w obrocie hurtowym. Wynik w Obszarze Wydobycia, po spadku o 51 mln zł r/r, ukształtował się na poziomie 400 mln zł i nadal pozostaje on pod presją przejściowych trudności geologicznych i hydrotechnicznych w I kw. 2018 r.

czytamy dalej.

Grupa wytworzyła 19,9 TWh energii elektrycznej, o 31% więcej niż w analogicznym okresie ub.r., z czego 18,5 TWh pochodziło ze źródeł konwencjonalnych. Nastąpił też wzrost w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych o 7,9% r/r, podano także.

Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła 14,9 TWh, czyli zwiększyła się o 4,3% w stosunku do analogicznego okresu ub.r. Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniosła  15,9 TWh, czyli zwiększyła się o 13% r/r.

W I-III kw. 2018 r. grupa kapitałowa Enea wydała na inwestycje 1 454,8 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 712,32 mln zł wobec 910,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews), #ENA

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości