WIG | StrefaInwestorow.pl

WIG

Karty podstawowe

57393.95
942.91
1.67%
12:54
Poprzednia wartość: 
56451.04
Otwarcie: 
56871.12
Zasięg dzienny: 
57427.45
 - 
56781.40
Obrót: 
82.2 mld

Indeks WIG to pierwszy indeks giełdowy i jest obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość indeksu WIG wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. W indeksie WIG obowiązuje zasada dywersyfikacji, mająca na celu ograniczenie udziału pojedynczej spółki i sektora giełdowego. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.

Źródło: GPW.