GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M7/2023 spółki ARCHICOM S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 maj 2023, 17:56

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M7/2023 spółki ARCHICOM S.A.

Uchwała Nr 481/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M7/2023 spółki ARCHICOM S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 62.000 (sześćdziesiąt dwa tysiące) obligacji na okaziciela serii M7/2023 spółki ARCHICOM S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs

Zobacz także: Archicom SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości