Enea szacuje przychody z rynku mocy na ok. 879 mln zł w 2023 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 gru 2018, 14:35

Enea szacuje przychody z rynku mocy na ok. 879 mln zł w 2023 r.

Enea szacuje przychody grupy z rynku mocy w 2023 r. na łącznie ok. 879 mln zł, podała spółka. Dodatkowo Enea szacuje, że przychody dla nowej jednostki wytwórczej (z umową mocową na 15 lat) w Elektrowni Ostrołęka, w której ma 50% udziałów, wyniosą w 2023 r. ok. 173 mln zł.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) przekazały do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2023 rok, w tym cenę zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 202,99 zł/kW/rok.

"Mając na uwadze wyniki powyższej aukcji, jak również wyniki aukcji z 15 listopada 2018 roku emitent szacuje, iż przychody grupy kapitałowej Enea z rynku mocy mogą wynosić w 2023 roku:

1) dla bloku 11 w Elektrowni Kozienice (z umową mocową na 15 lat) i zakontraktowanych 915 MW - ok. 220 mln zł;

2) dla jednostek modernizowanych (z umową mocową na 5 lat) i zakontraktowanych 2 711 MW - ok. 651 mln zł;

3) dla jednostek istniejących (z umową mocową na 1 rok) i zakontraktowanych 37 MW - ok. 8 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Ponadto Enea informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia aukcji rynku mocy 21 grudnia 2018 roku, szacowane przychody dla nowej jednostki wytwórczej (z umową mocową na 15 lat) w Elektrowni Ostrołęka Sp. z o.o., mogą wynieść średniorocznie ok. 173 mln zł.

Zgodnie z zapisami umowy inwestycyjnej zawartej 8 grudnia 2016 roku Enea posiada 50% udziałów w Elektrowni Ostrołęka Sp. z o.o., oraz taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu.

Wskazane powyżej obowiązki mocowe dla kontraktów jednorocznych nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21 dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe, podkreślono także w materiale.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews), #ENA

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości