Enea szacuje przychody z rynku mocy na ok. 878 mln zł w 2022 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 gru 2018, 16:30

Enea szacuje przychody z rynku mocy na ok. 878 mln zł w 2022 r.

Po przekazaniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) do publicznej wiadomości wstępnych wyników aukcji głównej rynku mocy na 2022 rok, w tym ceny zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 198 zł/kW/rok, Enea szacuje przychody grupy z rynku mocy w 2022 r. na łącznie ok. 878 mln zł, wynika z komunikatu spółki.

Mając na uwadze wyniki powyższej aukcji, jak również wyniki aukcji z 15 listopada 2018 roku emitent szacuje, iż przychody grupy kapitałowej Enea z rynku mocy mogą wynosić w 2022 roku:
1) dla bloku 11 w Elektrowni Kozienice (z umową mocową na 15 lat) i zakontraktowanych 915 MW - ok. 220 mln zł;
2) dla jednostek modernizowanych (z umową mocową na 5 lat) i zakontraktowanych 2 711 MW - ok. 651 mln zł;
3) dla jednostek istniejących (z umową mocową na 1 rok) i zakontraktowanych 37 MW - ok. 7 mln zł

czytamy w komunikacie.

Wskazane powyżej obowiązki mocowe dla kontraktów jednorocznych nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21 dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe, podano także.

Jednocześnie Enea informuje, iż w przypadku gdy ostateczne wyniki aukcji mocy będą istotnie różniły się od zaprezentowanych wstępnych wyników, przekaże stosowną aktualizację w trybie raportu bieżącego.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews), #ENA

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości