„Bierzemy udział w postępowaniach przetargowych, pracujemy nad nowymi zamówieniami, a koniunktura wkrótce się odmieni” - relacja czatu inwestorskiego z prezesem LUG | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Czaty
17 maj 2024, 14:31

„Bierzemy udział w postępowaniach przetargowych, pracujemy nad nowymi zamówieniami, a koniunktura wkrótce się odmieni” - relacja czatu inwestorskiego z prezesem LUG

W czwartek, 16 maja 2024 r. odbył się czat inwestorski z prezesem zarządu LUG, Ryszardem Wtorkowskim. Tematem przewodnim spotkania były wyniki finansowe spółki za I kwartał 2024 roku.

W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób, a prezes odpowiedział na14 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z prezesem zarządu LUG, Ryszardem Wtorkowskim, na którym porozmawiamy o wynikach spółki za I kwartał 2024 roku.

 

Spotkanie rozpocznie się w czwartek, 16 maja 2024 r. o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Dzień dobry. Witam serdecznie na cyklicznym czacie inwestorskim LUG S.A. Z uwagi na kalendarz publikacji wyników możemy dziś podsumować wyniki roczne Grupy oraz dane finansowe za I kwartał 2024 roku. Postaram się odpowiedzieć na jak najwięcej pytań. Zapraszam do ich zadawania.

Obrazek użytkownika Anonim
Zbych

Po dobrych wynikach za 2023 rok, I kwartał br. negatywnie nas zaskoczył. Czy może Pan powiedzieć, patrząc na portfel zamówień, że kolejne okresy będą dla spółki lepsze?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Jak informowaliśmy w raporcie i komunikacie prasowym wyniki I kw. były podyktowane spadkami koniunktury, które silnie dotknęły sektory publiczny i przemysłowy, które w sposób istotny determinują wyniki profesjonalnej branży oświetleniowej. Wyniki 2023 roku realizowaliśmy bazując na portfelu zamówień budowanym na przestrzeni wcześniejszych okresów, gdy koniunktura nie była jeszcze tak słaba. Już pod koniec 2023 roku sygnalizowaliśmy, że koniunktura negatywnie wpływa na dynamikę nowych zamówień, a wyniki I kwartału potwierdziły tą sytuację. Jestem jednak spokojny o stabilność Grupy w średnim i długim okresie. Bierzemy udział w postępowaniach przetargowych, pracujemy nad nowymi zamówieniami, a koniunktura wkrótce się odmieni. Nie podajemy prognoz i dlatego nie będę spekulował liczbami. Sądzę jednak, że II połowa roku będzie korzystniejsza.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Wybory samorządowe za nami, czy liczy Pan na jakieś odbicie w zakresie inwestycji z tego obszaru?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Na wyniki I kwartału zasadniczy wpływ miały dwa elementy funkcjonowania Państwa i gospodarki: wybory samorządowe i odwlekający się wpływ środków z KPO. Jeśli chodzi o pierwszy czynnik zauważamy powolny powrót samorządów do normalnego funkcjonowania, pojawiają się powoli nowe inwestycje i przetargi z tym związane. W większości z nich bierzemy lub będziemy chcieli brać udział, natomiast tempo ich realizacji będzie zależało od tempa przygotowania dokumentacji. Jeśli chodzi o drugi czynnik, to jest wpływ środków z KPO - ich oddziaływanie odczujemy zapewne dopiero w IV kwartale 2024.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakiej marzy można spodziewać się do końca 2024?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Mała ilość inwestycji infrastrukturalnych spowodowała zwiększone zainteresowania nimi różnych podmiotów oferujących produkty oświetlenia drogowego a w związku z tym miało to ogromny wpływ na degradację marży w bieżącym roku i kolejnych potencjalnych projektach inwestycyjnych. Marża jest szczególnym elementem naszej uwagi. Dlatego też skupiamy się szczególnie na tych inwestycjach, gdzie elementem oceny jest unikalność rozwiązań i gdzie istotne są wysokie kompetencje w zakresie zaawansowania produktów oświetleniowych. Ta strona funkcjonowania naszej organizacji w kontekście całego rynku jest naszą mocną stroną. Oczywiście szukamy takich projektów nie tylko w kraju, ale w całej Europie i poza nią. Niewątpliwie takie projekty mają miejsce w wielu miejscach naszej aktywności. Dlatego też wydaje mi się, że obniżony poziom przychodów w szybkim czasie jesteśmy w stanie wyrównać wyższymi wartościami w tego rodzaju projektach.

Obrazek użytkownika Anonim
Investorka

Jakie czynniki najmocniej odbiły się na wynikach Grupy w I kwartale? Czy mają one równie silny wpływ na kolejne okresy? Spodziewa się Pan, że negatywna tendencja się utrzyma?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Tak jak wyjaśnialiśmy w raporcie, na wyniki I kwartału miało wpływ wiele czynników. W Polsce z uwagi na wybory samorządowe przesunięto w czasie inwestycje w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”. Spodziewamy się wznowienia aktywności w tym obszarze na przełomie II i III kwartału br. Natomiast europejski przemysł jest w strefie pełzającego rozwoju gospodarczego. Częściową poprawę mogłyby przynieść obniżki stóp procentowych EBC. W zależności od działań podjętych przez bank centralny poprawa nastrojów inwestycyjnych może nastąpić w kolejnych kwartałach. W tej chwili doniesienia prasowe mówią o 3 obniżkach o 0,25 p.p. Liczymy, że na rodzimym rynku impulsem dla ożywienia aktywności inwestycyjnej będzie uruchomienie funduszy unijnych i dystrybucja środków w ramach regionalnych programów operacyjnych. Szansą na wzrost portfela zamówień Grupy LUG mogą okazać się także inne programy funkcjonujące obecnie w Polsce („Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.”, „Program budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030”, „Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku”, „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”, „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”) oraz większa stabilność polityczna po dobiegającym końca maratonie wyborczym.

Obrazek użytkownika Anonim
KZ

Dlaczego mimo utrzymania marży brutto na podobnym poziomie spadła zyskowność? To efekt spadku przychodów, czy jakichś kwestii jednorazowych wpływających na wynik netto?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Jak można wyczytać z naszego raportu marżę udało nam się utrzymać na strategicznie oczekiwanym przez nas poziomie. Rentowność całej Grupy na poziomie zysku netto była podyktowana przed wszystkim odraczającymi się na dalszą część roku projektami, spośród których realizacja tych prowadzonych na terenie Europy Zachodniej była uzależniona od sytuacji makroekonomicznej. To z kolei skutkowało realizacją niższego poziomu przychodów o 15,33 mln zł rdr.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czego spodziewa się Pan w drugim półroczu?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Na pytania dotyczące II półrocza odpowiedziałem przed momentem odnosząc się do pytania o negatywne tendencje.

Obrazek użytkownika Anonim
KrystianB

Jakie działania podejmuje Zarząd, aby zrównoważyć negatywne wpływ słabych nastrojów inwestycyjnych na sprzedaż?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Ponieważ nie mamy wpływu na obiektywne czynniki gospodarcze w naszym kraju, przypomnę o danych rynkowych: PKB w IV kw. 2023 wyniosło 1% i wzrosło do poziomu 1,9% w I kw. 2024, produkcja sprzedaży przemysłu – 0,7% rdr. Dlatego trzymamy się naszej kluczowej zasady, czyli dywersyfikacji biznesu. Czynnikiem wspierającym jest geograficzne zróżnicowanie działalności LUG, w szczególności w kontekście wciąż atrakcyjnych i wzrostowych rynków wschodzących.
I to tutaj będziemy poszukiwać dobrze skalkulowanych, lecz odważnych decyzji inwestycyjnych, wycelowanych w najszybciej rosnące rynki. Nasza uwaga skupia się na odbudowaniu silnego portfela zamówień, który pozwoli nam wrócić na ścieżkę wzrostu przychodów i wyników. Wciąż prowadzimy rozmowy na temat dużych projektów oświetleniowych poza regionem Europy jednakże stopień ich złożoności powoduje, że terminy ich realizacji przesuwają się na kolejne okresy.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy w obliczu trudnych warunków makroekonomicznych planujecie Państwo redukcję kosztów operacyjnych? Jeśli tak, to jakie działania w tym kierunku są podejmowane?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Obserwujemy wzrost ilości projektów infrastrukturalnych w II kwartale. Wciąż staramy się optymalizować koszty operacyjne, jednakże musimy uwzględnić potrzebę zwiększenia zasobów osobowych potrzebnych do obsługi przyszłych zamówień. Dlatego też poziom kosztów operacyjnych spadnie tylko i wyłącznie do wartości niezbędnych w celu utrzymania gotowości produkcyjnej na rosnące potrzeby kolejnych okresów. Chciałbym zwrócić uwagę, ze obserwując już w IV kwartale spadek zamówień zmniejszyliśmy koszty operacyjne o około 5 mln zł.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Rok temu przyjęliście nową strategię. Jak Pan ocenia jej realizację do tej pory? Czy osiągnięcie celów ze strategii nie odsuwa się nieco w czasie przez to jaka jest sytuacja na rynku polskim i zagranicą?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Dziękuję za to pytanie. Jesteśmy w stosunkowo krótkim czasie od przyjęcia nowej strategii. Spośród celów które sobie w niej wyznaczyliśmy te dotyczące sfery przedmiotu biznesu są stopniowo realizowane i ich zakończenie nie jest w tej chwili zagrożone. W zakresie tych, które najbardziej interesują inwestorów, czyli poziomu zysku netto i sprzedaży w eksporcie, w dalszym ciągu podtrzymujemy, że cel eksportowy jest do zrealizowania. Z kolei osiągnięcie rentowności netto na poziomie 7% wymaga oczywiście podjęcia całego szeregu działań, ale również pozostaje w zasięgu ręki. Wciąż dywersyfikujemy nasz portfel produktów, ale także zwiększamy ilość rynków na których potencjał wydaje się być na wysokim poziomie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakie są Państwa przewidywania lub oczekiwania dotyczące realizacji projektów infrastrukturalnych z programu „Rozświetlamy Polskę” i Krajowego Programu Odbudowy?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Mimo tego, iż program "Rozświetlamy Polskę" został ogłoszony jeszcze w ub.r. to zawirowania gospodarcze spowodowane wyborami parlamentarnymi i samorządowymi spowodowały, że w I kwartale 2024 zostało ogłoszonych raptem kilka postepowań przetargowych związanych z tym programem. Tak jak wcześniej wspomniałem widzimy ożywienie w tym zakresie w II kwartale jednak kumulacji tych projektów spodziewamy się na początku III kw.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy w drugim kwartale widać jakieś odreagowanie w budownictwie?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Po okresie kwartalnej stagnacji w obszarze oświetlenia infrastrukturalnego i przemysłowego widzimy powolny wzrost ilości inwestycji , ale także ilości zapytań w kontekście możliwości inwestycji w tym obszarze. Dlatego też jak podkreślałam w innych odpowiedziach spodziewamy się wzrostu przychodów.

Obrazek użytkownika Anonim
Paszke

Panie Prezesie, nie ukrywał, że rozczarowujące wyniki z perspektywy inwestora. Niech Pan zasieje trochę optymizmu...

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Sygnalizowaliśmy w IV kwartale ub.r. spadek ilości potencjalnych projektów na polskim rynku i europejskim. Poziom spadku zaskoczył również zarząd naszej organizacji mimo skrupulatnej obserwacji otoczenia. Mimo tak niskiego poziomu przychodów wciąż jesteśmy pełni optymizmu mając na uwadze potrzeby ograniczenia zużycia energii na świecie i wszystkich trendów z tym związanych, liczymy ale także widzimy powrót do tego trendu. Mając na uwadze wciąż zwiększającą się efektywność energetyczną naszych produktów i coraz szybszy zwrot z inwestycji w naszych projektach, szybko wrócimy na ścieżkę wzrostu przychodów i rentowności.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakie są Państwa oczekiwania co do wzrostu popytu na oświetlenie LED w Polsce i Europie w szczególności w sytuacji rosnących cen energii elektrycznej i nowych regulacji środowiskowych?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

CAGR 2022-2030 globalnego rynku oświetlenia LED szacowany jest na poziomie 11,28%, natomiast prognozowana stopa wzrostu europejskiego rynek LED w latach 2023-2028 ma wynieść 10,7%. Biorąc pod uwagę powyższe wskaźniki nasza organizacja powinna wrastać na takich poziomach i są one wskaźnikami, które możemy sobie postawić jako minimalny poziom do osiągnięcia w kolejnych latach.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Panie Prezesie, serdecznie gratuluję jubileuszu 35-lecia działalności. Podkreślał Pan wielokrotnie rodzinny aspekt jej funkcjonowania i trwania. Czy zdradzi Pan Inwestorom, jakie ma Pan plany na najbliższą przyszłość?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Dziękuję za gratulacje. Faktycznie 35 lat funkcjonowania firmy pobudza do refleksji. Chciałbym podkreślić, że rodzinny charakter firmy jest dla mnie bardzo ważny, bo związany jest z funkcjonowaniem wartości rodzinnych naszej organizacji. To co jest niewątpliwie istotne to to, że rodzinny charakter gwarantuje długoletnie funkcjonowania organizacji w kontekście zaangażowania w jej rozwój kolejnych pokoleń rodziny założycielskiej.

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Szanowni Państwo,
serdecznie dziękuję za liczne pytania i obecność na dzisiejszym czacie. Wiele z postawionych pytań krążyło wokół podobnej tematyki dlatego też odpowiedziałem na te, które w najszerszym stopniu pokazują obraz spółki. Liczę, że spotkamy się w sierpniu i podsumujemy wyniki II kw.
Pozdrawiam

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
 • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
  • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
  • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
 • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
 • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
 • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
 • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
 • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
 • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
 • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost