,,Wpływ na wzrost przychodów miały przede wszystkim rynki Polski i Rumunii oraz szybko rosnący segment win spokojnych" - relacja z czatu z zarządem Grupy AMBRA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Czaty
08 maj 2024, 15:59

,,Wpływ na wzrost przychodów miały przede wszystkim rynki Polski i Rumunii oraz szybko rosnący segment win spokojnych" - relacja z czatu z zarządem Grupy AMBRA

W środę, 8 maja 2024 r. odbył się czat inwestorski z zarządem Grupy AMBRA. Tematem przewodnim spotkania były wyniki finansowe spółki za III kwartał 2023/2024 r. oraz jej dalsze plany rozwoju.

W spotkaniu wzięło udział ponad 300 osób, a zarząd odpowiedział na prawie 30 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z zarządem Grupy AMBRA - prezesem zarządu, Robertem Ogórem oraz wiceprezesem zarządu, Piotrem Kaźmierczakiem, na którym porozmawiamy o wynikach spółki za III kwartał 2023/2024 r.

 

Spotkanie rozpocznie się w środę, 8 maja 2024 r. o godz. 14:30. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Dzień dobry, witamy Państwa na kolejnym czacie po wynikach okresowych i zapraszamy do zadawania pytań.

Obrazek użytkownika Anonim
Jan

Jakie są najnowsze prognozy dotyczące wzrostu sprzedaży w najbliższym kwartale?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Ogólna koniunktura na rynkach spożywczych, w tym napojów alkoholowych jest nadal napięta. Działamy na rzecz utrzymania stabilnych poziomów sprzedaży ilościowej i wzrostu przychodów.

Obrazek użytkownika Anonim
Krzysztof Kornelik

Jakie są plany dotyczące dalszego rozwoju segmentu win dealkoholizowanych i jak ten segment wpływa na wyniki finansowe grupy?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Rynek win dealkoholizowanych rozwija się bardzo dynamicznie przyczyniając się również do wzrostu naszych przychodów i wyników. Oczekujemy utrzymania tego trendu w najbliższych okresach.

Obrazek użytkownika Anonim
Jan

Czy możemy oczekiwać, że wzrost kosztów zakupu surowców zostanie ustabilizowany w najbliższym czasie?

Obrazek użytkownika Piotr Kaźmierczak
Piotr Kaźmierczak

Niestety mamy za sobą okres przymrozków, co może negatywnie wpłynąć na zbiory owoców, dlatego w tej chwili nie jest możemy potwierdzić takiego założenia. Zbiory winogron w Europie również zagrożone są coraz większą zmiennością pogody, co może wywierać presję na ich ceny.

Obrazek użytkownika Anonim
J.K.

Jakie są oczekiwania zarządu co do przyszłości segmentu gastronomicznego i jakie strategie są realizowane, aby skorzystać z jego wzrostu?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Poziom konsumpcji w sektorze gastronomicznym na tle ogólnych wydatków pozostaje w Polsce nadal na relatywnie niskim poziomie, co tworzy dobre perspektywy rozwoju tego rynku w przyszłości. Potencjał ten jest i może być ograniczany przez szybko rosnący rynek dostaw do domu. Centrum Wina jako lider na rynku dostaw wina do gastronomii stale poszerza ofertę i segmenty klientów gastronomicznych.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy są planowane kolejne przejęcia lub znaczące inwestycje w najbliższej przyszłości?

Obrazek użytkownika Piotr Kaźmierczak
Piotr Kaźmierczak

Nie mamy planów znaczących przejęć w najbliższej przyszłości. Zgodnie z dotychczasowymi zapowiedziami i planami zamierzamy modernizować nasze zakłady produkcyjne w Polsce i w Rumunii i będą to nasze główne inwestycje.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy presja na wynikach finansowych może spowodować, że w następnym roku obrotowym zostanie ogłoszona niższa niż ostatnio dywidenda?

Obrazek użytkownika Piotr Kaźmierczak
Piotr Kaźmierczak

W bieżącym roku obrotowym pomimo nieznacznego pogorszenia wyników finansowych osiągnęliśmy bardzo dobre przepływy pieniężne, stąd nie widzimy zagrożenia spadkiem dywidendy.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy są plany zmiany w polityce dywidendowej?

Obrazek użytkownika Piotr Kaźmierczak
Piotr Kaźmierczak

Spółka nie publikowała polityki dywidendowej. Natomiast naszą praktyką było zwiększanie kwoty dywidendy praktycznie nieprzerwanie, od ponad 10 lat. Decyzje dotyczące dywidendy będą podejmowane po zakończeniu roku obrotowego. Dobry poziom przepływów pieniężnych, niskie zadłużenie i stabilne wyniki finansowe nie stwarzają zagrożenia spadkiem dywidendy.

Obrazek użytkownika Anonim
Jaker

Co wpłynęło najbardziej na poprawę wyników w III kwartale i czy te tendencje utrzymają się do końca roku obrotowego?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Wpływ na wzrost przychodów miały przede wszystkim rynki Polski i Rumunii oraz szybko rosnący segment win spokojnych. Lekko poprawiona rentowność marży brutto oraz stabilnie rosnące koszty złożyły się na wynik finansowy.

Obrazek użytkownika Anonim
Jaker

Kiedy może zacząć spadać zadłużenie?

Obrazek użytkownika Piotr Kaźmierczak
Piotr Kaźmierczak

Zadłużenie spółki jest na niskim poziomie, regularnie wypłacana jest rosnącą dywidenda, planujemy również zwiększać inwestycje. Dlatego nie planujemy dalszego znaczącego spadku zadłużenia.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Co spowodowało spadek sprzedaży produktów premium i w jaki sposób mogą Państwo odwrócić ten trend?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Konsument w Polsce i w całym regionie nadal pozostaje pod wpływem obciążeń płynących z wysokiej inflacji minionych okresów. Krótkoterminowo powoduje to przesunięcie zakupów w kierunku naszych marek ze średnich segmentów cenowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Jaker

Czy koszty działalności operacyjnej mogą dalej rosnąć w następnym kwartale?

Obrazek użytkownika Piotr Kaźmierczak
Piotr Kaźmierczak

Nadal występuje silna presja płacowa, przejawiającą się również w rosnących kosztach usług, dlatego oczekujemy dalszego wzrostu kosztów działalności operacyjnej. Podjęliśmy już działania obniżające dynamikę ich wzrostu.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakie działania podejmujecie, aby zrównoważyć negatywny wpływ słabych nastrojów konsumenckich w Czechach na sprzedaż win musujących i alkoholi premium?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Na rynku czeskim planujemy rozszerzenie naszej oferty o nowe innowacyjne produkty zarówno w segmencie win dealkoholizowanych jak również w dystrybucji win i alkoholi premium. W rynku tym posiadamy nadal duży niewykorzystany potencjał.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Jakie zarząd przewiduje trendy dla rynku win w nadchodzącym kwartale?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Kwartał to okres bardzo krótki na wykształcenie się zauważalnych trendów.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak oceniacie wpływ akwizycji na wyniki finansowe i strategię wzrostu firmy do końca roku?

Obrazek użytkownika Piotr Kaźmierczak
Piotr Kaźmierczak

Akwizycja w Rumunii pozytwnie wpływa i będzie wpływać na wyniki finansowe spółki zarówno w następnym kwartale jak i w kolejnych latach. Dobrze rozwija się sprzedaż win PELIN, mamy również plany dalszego rozszerzenia asortymentu win stołowych w Rumunii, co dalej umocni naszą pozycję w tym segmencie.

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz Rudnik

Bardzo mocna dynamika sprzedaży na rynku polskim, czy widzą Państwo szansę na utrzymanie 12% dynamiki w Polsce
także w kolejnych kwartałach?

Obrazek użytkownika Piotr Kaźmierczak
Piotr Kaźmierczak

Dynamika 12% przynajmniej częściowo wynikała z wcześniejszego terminu świat wielkanocnych, biorąc pod uwagę nadal słabe nastroje konsumenckie, powtórzenie takiego wyniku nie będzie łatwe.

Obrazek użytkownika Anonim
Michał S

Czy widać jakąkolwiek poprawę nastrojów konsumentów?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Rosnące płace realne nie przełożyły się w ostatnich miesiącach na wzrost konsumpcji w naszych rynkach. Oczekujemy, że po uzupełnieniu uszczuplonych oszczędności konsument w drugiej połowie roku wykaże też więcej ochoty do zakupów naszych smacznych produktów.

Obrazek użytkownika Anonim
Grzegorz

Kiedy można spodziewać się poprawy sprzedaży w segmencie premium?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Rozszerzamy znacząco ofertę alkoholi w segmencie poniżej 100 zł, aby zwiększyć dostępność segmentu premium dla szerszych grup konsumentów. Najbliższe miesiące pokażą jak skuteczna jest ta strategia działania w sklepach Centrum Wina i w sprzedaży do Horeki.

Obrazek użytkownika Anonim
J.K.

Jak bardzo może wzrosnąć zadłużenie w związku z planowanymi inwestycjami?

Obrazek użytkownika Piotr Kaźmierczak
Piotr Kaźmierczak

Zakładamy utrzymanie niskiego poziomu zadłużenia, pomimo rosnących inwestycji. Zadłużenie może wzrosnąć krótkoterminowo w skali 10-30 milionów złotych, natomiast w perspektywie 3-5 lat nie powinno znacząco wzrosnąć.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy firma ma plany dalszego rozwoju swojej oferty produktowej, szczególnie w kontekście obserwowanych trendów konsumenckich i wyników sprzedaży głównych marek jak DORATO, PORTADA czy CONO SUR?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Nieustająco wprowadzamy innowacje, również w ofercie naszych głównych marek. Głównym tematem najbliższych miesięcy będzie nowy produkt DORATO Ice będący odpowiedzią na rosnące potrzeby konsumpcji win musujących na co dzień w drinkach, koktajlach, z lodem i na luzie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy wypłata dywidendy może być zawieszona jeśli spółka zdecyduje się na przejęcia?

Obrazek użytkownika Piotr Kaźmierczak
Piotr Kaźmierczak

Na dzień dzisiejszy nie zakładamy takiego scenariusza. Gdyby miały mieć miejsce tak duże przejęcia, będziemy informować o zmianie naszych planów.

Obrazek użytkownika Anonim
Rafał

Które rynki mogą wzrosnąć, a które osłabić w tym kwartale?

Obrazek użytkownika Piotr Kaźmierczak
Piotr Kaźmierczak

Oczekujemy utrzymania wzrostów w Polsce i w Rumunii. Rynek Czech pozostaje nadal trudny w kontekście niezbędnych podwyżek cen sprzedaży.

Obrazek użytkownika Anonim
Rafał

Dlaczego w Czechach tak mocno spadły przychody, gdy w Rumunii i Polsce rosły

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Wysoce skoncentrowany, skupiony wokół kilku wiodących sieci handlowych rynek czeski zareagował silniej na falę koniecznych podwyżek cen sprzedaży. Spadki konsumpcji były na tym rynku również większe niż w Polsce i w Rumunii. Oczekujemy ustabilizowania się naszych przychodów i powrotu na ścieżkę wzrostu, również przez innowacje.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

czy zarząd wciaż spodziewa się "umiarkowanej poprawy potencjału zakupowego" jak to było wskazane na koniec półrocza i czy widzi tę poprawę w IV kwartale

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Potwierdzamy nasze założenia i oczekiwania dotyczące rozwoju ogólnej koniunktury rynkowej.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakie konkretnie inwestycje planuje się przeprowadzić w zakładach produkcyjnych w Polsce i Rumunii, i w jaki sposób przewiduje się, że wpłyną one na przyszłe rezultaty finansowe oraz poziom zadłużenia firmy?

Obrazek użytkownika Piotr Kaźmierczak
Piotr Kaźmierczak

W Polsce zamierzamy m.in. zakupić nową linię produkcyjną, co zwiększy nasze moce produkcyjne, umożliwi dalszy rozwój portfolio produktów i zwiększy efektywność produkcji. Szybki wzrost w Rumunii wymagać będzie również rozbudowy lub budowy nowego zakładu w perspekywie najbliższych lat. Inwestycje te umożliwią dalszy wzrost sprzedaży Grupy i utrzymanie dobrego poziomu rentowności. Wysoki poziom przepływów operacyjnych w dużej mierze umożliwi sfinansowanie tych inwestycji, dlatego zadłużenie pozostanie na umiarkowanym poziomie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy obserwujecie dalsze zmiany w preferencjach konsumentów, zwłaszcza w kontekście rosnącej sprzedaży win dealkoholizowanych CIN&CIN?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Rynek win dealkoholizowanych oraz "bezalkoholowych alkoholi" nie tylko szybko rośnie, ale zwiększa się również oferta i ilość chętnych do stołu. Wymaga to od nas dalszego dynamicznego rozwijania oferty. Propozycja win szczepowych sauvignon blanc i cabernet sauvignon powiększyła się o dwie słynne włoskie odmiany: primitivo i pinot grigio w ofercie CIN&CIN FREE. Dynamicznie rozwija się oferta Centrum Wina. Wiele ciekawego na tym rynku jeszcze przed nami.

Obrazek użytkownika Anonim
Słodki Łukaszek

Planują Państwo dalsze akwizycje?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Przy dobrej okazji zawsze chętnie skorzystamy.

Obrazek użytkownika Anonim
Jakub

Dzień dobry, chciałbym dopytać o inwestycje? Czy będą to inwestycje kapitałowe (M&A), czy inwestycje w środki trwałe? Czy możecie Państwo podać, jakiego rzędu wielkości będą te nakłady inwestycyjne i mniej więcej w jakim okresie można się ich spodziewać?

Obrazek użytkownika Piotr Kaźmierczak
Piotr Kaźmierczak

Planujemy głównie inwestycje w środki trwałe. Ich poziom wynosić będzie około 30-40 mln zł średniorocznie na przestrzeni kolejnych 4 lat.

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Dziękujemy serdecznie za udział i pytania i zapraszamy na spotkanie po wynikach rocznych.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
 • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
  • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
  • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
 • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
 • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
 • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
 • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
 • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
 • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
 • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost