"Poprawa efektywności produkcji, optymalizacja procesów oraz poszukiwanie nowych obszarów wydobycia będą naszymi głównymi priorytetami" - relacja z czatu z Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych KGHM | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Czaty
26 kwi 2024, 14:39

"Poprawa efektywności produkcji, optymalizacja procesów oraz poszukiwanie nowych obszarów wydobycia będą naszymi głównymi priorytetami" - relacja z czatu z Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych KGHM

W piątek, 26 kwietnia 2024 r. odbył się czat inwestorski z Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych, Piotrem Krzyżewskim. Tematem przewodnim spotkania były wyniki finansowe spółki za 2023 rok oraz dalsze plany rozwoju.

W spotkaniu wzięło udział 660 osób, a Pan Piotr Krzyżewski odpowiedział na prawie 20 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych KGHM, na porozmawiamy o wynikach Grupy za 2023 rok oraz dalszych planach rozwoju.

 

Spotkanie rozpocznie się w piątek, 26 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Szanowni Państwo, witamy na czacie inwestorskim z Wiceprezesem Zarządu KGHM ds. Finansowych, Piotrem Krzyżewskim. Rozpoczynamy spotkanie, zapraszamy do śledzenia dyskusji i zadawania pytań!

Obrazek użytkownika Piotr Krzyżewski
Piotr Krzyżewski

Dzień dobry, witam Państwa na naszym czacie inwestorskim związanym z wynikami finansowymi za IV kwartał i cały 2023 r. W omawianym okresie pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego, niestabilnych cen na rynku surowców oraz wysokiej presji kosztów, w KGHM w 2023 roku realizowaliśmy projekty mające na celu umocnienie produktywności i efektywności Grupy KGHM. Raportujemy solidne wyniki operacyjne. Skonsolidowane przychody Grupy KGHM za rok 2023 wyniosły 33,5 mld zł, skorygowana EBITDA blisko 5,4 mld zł, kapitały własne Grupy osiągnęły poziom 28,6 mld zł. Podczas naszego dzisiejszego spotkania przedstawię więcej szczegółów i odpowiem na interesujące Państwa zagadnienia. Zapraszam do zadawania pytań.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dzień dobry, Czy są prowadzone prace nad wprowadzeniem wytwarzania srebrnych monet bulionowych?

Obrazek użytkownika Piotr Krzyżewski
Piotr Krzyżewski

Obecnie nasze działania skupiają się bardziej nad dostarczeniem i rozruchem infrastruktury (odpowiedniego parku maszynowego i kanałów dystrybucji) koniecznej do produkcji odlewanych złotych i srebrnych sztabek w O/HM „Głogów”.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak Pan ocenia początek roku dla rynku miedzi? Czy sytuacja jest pozytywna dla KGHM?

Obrazek użytkownika Piotr Krzyżewski
Piotr Krzyżewski

Biorąc pod uwagę, że cena miedzi ponownie przekroczyła poziom 10.000 USD za tonę, widać, że perspektywy w tym roku są dość pozytywne dla producentów czerwonego metalu. Są jednak sygnały, że chociaż część ostatnich wzrostów (trudnych do oszacowania jeśli chodzi o skalę) można przypisać kapitałowi spekulacyjnemu, który zajął pozycję na miedzi z powodu sygnałów fundamentalnych (szczególnie problemów podażowych kopalni i wynikających z zapowiedzi ograniczenia produkcji chińskich hut oraz nadziei na wzrost popytu w Chinach, ale również w gospodarkach zachodnich). Niemniej naszym zadaniem jest, aby nasze koszty produkcji zostały pod kontrolą tak, aby maksymalizować korzyści z dobrej koniunktury w rynku.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak będzie wyglądała wypłata dywidendy w obliczu odnotowanej straty netto?

Obrazek użytkownika Piotr Krzyżewski
Piotr Krzyżewski

Jeśli chodzi o wypłatę dywidendy, to polityka dywidendowa KGHM obowiązuje w niezmienionej formie i przewiduje maksymalną proponowaną kwotę dywidendy do wysokości jednej trzeciej wyniku jednostkowego Emitenta. Z prawnego punktu widzenia, zanotowana strata netto nie wyklucza możliwości wypłaty dywidendy. Zarząd KGHM w chwili obecnej analizuje sytuację finansową i potrzeby kapitałowe Spółki matki i całej Grupy KGHM. Ostateczna decyzja oczywiście należy do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor33

Mówiliście na konferencji o aktualizacji strategii - kiedy można się spodziewać szerszej informacji? Dziękuję za odpowiedzi.

Obrazek użytkownika Piotr Krzyżewski
Piotr Krzyżewski

Zgodnie z tym o czym mówiliśmy wczoraj podczas konferencji wynikowej, od pierwszych dni powołania nowego Zarządu pracujemy nie tylko nad utrzymaniem pozycji KGHM wśród liderów w produkcji miedzi i srebra, ale przede wszystkim nad jej wzmocnieniem. Zamierzamy trzymać się naszych korzeni, skupić się na tym – na czym najlepiej się znamy – na wydobyciu i przetwórstwie surowców naturalnych. W najbliższym czasie przeprowadzimy przegląd strategii, aby dostosować ją do zmieniających się warunków rynkowych oraz naszych celów rozwojowych. Trwają już analizy w kwestii posiadanych przez nas projektów. Naszym celem jest maksymalne wykorzystanie ich potencjału. Poprawa efektywności produkcji, optymalizacja procesów oraz poszukiwanie nowych obszarów wydobycia będą naszymi głównymi priorytetami. Wszystkie decyzje podejmowane będą w sposób odpowiedzialny i przemyślany, zawsze mając na uwadze długoterminowy sukces KGHM oraz dobro naszych interesariuszy. Bez miedzi, srebra i innych produkowanych przez nas metali nie będzie nowoczesnej, zaawansowanej technologicznie i spełniającej współczesne standardy bezpieczeństwa gospodarki. To potencjalnie szansa – z której zamierzamy skorzystać.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor x1

Czy nowy Zarząd będzie kontynuował inwestycje w OZE?

Obrazek użytkownika Piotr Krzyżewski
Piotr Krzyżewski

W Polsce mamy w sumie kilkaset firm, które łącznie konsumują 35 TWh rocznie, czyli ponad 20 proc. całego zużycia energii elektrycznej w kraju – to m.in. kopalnie, zakłady azotowe, chemiczne czy hutnicze. Szczególnie energochłonny jest sektor wydobywczy, czyli także KGHM. KGHM jest drugim odbiorcą energii w Polsce. Dlatego też – tak samo jak inne największe firmy górnicze (m.in. ze względu na koszty energii) stawiamy na własny program transformacji energetycznej. Prowadzimy projekty elektrowni fotowoltaicznych na terenach należących do Spółki (przy naszych hutach, Zakładzie Hydrotechnicznym czy w obszarze Piaskowni Obora), przygotowujemy kolejne projekty, które powstaną na terenach własnych KGHM, ale jesteśmy też aktywni na rynku fuzji i przejęć w zakresie OZE i prowadzimy procesy due diligence oraz wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży. Warto przypomnieć, że od stycznia 2023 roku sto procent energii elektrycznej w kopalni SG pochodzi z OZE.
Tak jak zaznaczaliśmy obecnie trwa przegląd strategii, projektów – również z tego obszaru. Gdy tylko zakończymy analizy – poinformujemy o naszych dalszych planach. Kluczowym elementem strategii będzie zapewnienie finansowania tych projektów.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor33

Drugie pytanie o dywidendę - czy widzi Pan szansę na zyski dla akcjonariuszy?

Obrazek użytkownika Piotr Krzyżewski
Piotr Krzyżewski

Tak jak wspomniałem, Zarząd jest w procesie analiz i na ten moment pracujemy nad przygotowaniem rekomendacji Zarządu. Czekamy również na termin Walnego Zgromadzenia, które podejmuje ostateczną decyzję o podziale zysku. Wszystkie informacje na ten temat będziemy Państwu komunikować na bieżąco.

Obrazek użytkownika Anonim
KM

Jaki CAPEX został przewidziany na ten rok i w jakim stopniu ma zabezpieczone finansowanie?

Obrazek użytkownika Piotr Krzyżewski
Piotr Krzyżewski

Zakładane na rok 2024 rzeczowe nakłady inwestycyjne KGHM Polska Miedź S.A. (z wyłączeniem kosztów finansowania zewnętrznego, leasingu oraz nakładów na niezakończone prace rozwojowe) wynoszą 4,1 mld PLN, natomiast pozostałe nakłady inwestycyjne (nabycie akcji, udziałów i pożyczki) 1,5 mld PLN.
Spółka posiada źródła własne oraz finansowanie zewnętrzne, umożliwiające finansowanie wydatków.
Elementem obecnej analizy jest także przegląd efektywności realizacji poszczególnych wydatków capexowych.

Obrazek użytkownika Anonim
KM

Jak kształtuje się sytuacja kosztowa w Chile, czy presja kosztowa wyhamowała?

Obrazek użytkownika Piotr Krzyżewski
Piotr Krzyżewski

W roku 2023 koszt C1 w Sierra Gorda wyniósł 1,50 USD/funt, 12% powyżej poziomu zrealizowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego, co jest przede wszystkim skutkiem wyższych kosztów usług obcych przy zrealizowanej mniejszej sprzedaży Cu, ze względu na przerób rudy o mniejszej zawartości procentowej miedzi niż miało to miejsce w 2022. Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę, że na zmianę kosztu C1 duży wpływ, poza kosztami, ma wolumen produkcji miedzi płatnej oraz metali towarzyszących w danym okresie będący wypadkową ilości przerabianej rudy, uzysków oraz zawartości metali w przerabianej rudzie.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor33

Dzień dobry, chciałem zapytać o plany budowy atomu. Czy ta inwestycja jest zagrożona?

Obrazek użytkownika Piotr Krzyżewski
Piotr Krzyżewski

KGHM jest zainteresowany projektami energetycznymi, ale takimi, które będą przynosiły pozytywne efekty dla corebiznesu, czyli produkcji i wydobycia metali. Przynajmniej dopóki perspektywa eksploatacji naszych złóż jest tak długa. Energetyka jądrowa w celu dywersyfikacji i kompensacji mocy jest atrakcyjnym kierunkiem, ale trzeba pamiętać, że budowa SMR czy MMR to przedsięwzięcie rozciągnięte na wiele lat.

Obrazek użytkownika Anonim
Anonymous

Good morning. During yesterday's conference, one could get the impression that the management does not see the need, there is no pressure to invest in renewable energy sources, but only to invest in projects that will strictly support energy-intensive business. What about the decarbonization program? How does the company want to be competitive versus foreign competition?

Obrazek użytkownika Piotr Krzyżewski
Piotr Krzyżewski

Just to be clear, the Climate Policy of KGHM Polska Miedź S.A. is still valid and being advanced, as shown by our acquisitions of RES projects in recent quarters. However, as a newly-appointed Management Board we have an obligation to our stakeholders to review the existing strategy and to make any changes that we feel are justified and warranted, and which satisfy both the company’s business needs and market and regulatory expectations. For example a number of our customers continue to seek greater actions towards decarbonisation of our operations. Towards that end we have announced that our Decarbonisation Program is expected to be published by the end of this year, and should help to demonstrate how the company is responding to our competition and the expectations of our stakeholders, including our customers and shareholders.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy jest jeszcze jakaś przestrzeń do obniżenia kosztu C1, biorąc pod uwagę spadek cen gazu i energii elektrycznej?

Obrazek użytkownika Piotr Krzyżewski
Piotr Krzyżewski

Aktywne zarządzanie zakupami energii oraz utrzymanie się obserwowanej tendencji na rynku, powinny spowodować spadki C1 w kolejnych kwartałach. Istnieją jednak inne czynniki kształtujące wskaźnik C1 a pełen obraz będzie wypadkową tych czynników.

Obrazek użytkownika Anonim
Mariusz

Czy trwają obecnie jakiekolwiek rozmowy na temat zmian w podatku od kopalin?

Obrazek użytkownika Piotr Krzyżewski
Piotr Krzyżewski

Każda potencjalna ulga w podatku od wydobycia metali będzie przez Spółkę efektywnie wykorzystana, zgodnie z modelem alokacji kapitału, w tym z jej potrzebami kapitałowymi związanymi z utrzymaniem i rozwojem operacji, budujących wartość dla akcjonariuszy i przyszłość całej Grupy.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Wczoraj zarząd mówił o ogłoszeniu nowej strategii. Kiedy możemy się tego spodziewać i co to dokładnie ma oznaczać?

Obrazek użytkownika Piotr Krzyżewski
Piotr Krzyżewski

Z wnioskami z przeglądu chcemy wyjść do Państwa do końca bieżącego roku, natomiast, jak wspomniałem już wcześniej, pracujemy nie tylko nad utrzymaniem pozycji Grupy wśród liderów w produkcji miedzi i srebra, ale przede wszystkim nad jej wzmocnieniem. Zamierzamy skupić się na wydobyciu i przetwórstwie surowców naturalnych. Poprawa efektywności produkcji, optymalizacja procesów oraz poszukiwanie nowych obszarów wydobycia będą naszymi głównymi priorytetami.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy mogą Państwo podać więcej szczegółów dotyczących poprawy produkcji miedzi w KGHM International? Co może wzmocnić ten trend?

Obrazek użytkownika Piotr Krzyżewski
Piotr Krzyżewski

Przez większą część 2023 roku kopalnia Robinson prowadziła eksploatację w tzw. strefie przejściowej, charakteryzującej się relatywnie niską jakością rudy, powodującą spadek uzysku oraz zawartości Cu w koncentracie. Czynnik ten stanowił główną przyczynę spadku produkcji miedzi w KGHM INTERNATIONAL. Sytuacja uległa zdecydowanej poprawie w IV kwartale 2023 r. Wzrost zawartości Cu w złożu eksploatowanym przez Robinson spowodował znaczący przyrost produkcji miedzi płatnej. Co do bieżącego roku oczekujemy kontynuacji pracy w złożu o dobrej zawartości miedzi.

Obrazek użytkownika Anonim
Pytek

Dlaczego w I kw br przy wzrastającej cenie miedzi nie ma wzrostu sprzedaży tylko jest spadek? Czy mozna liczyć na dobre zyski i wykorzystanie dobrej passy miedziowej?

Obrazek użytkownika Piotr Krzyżewski
Piotr Krzyżewski

W KGHM PM spadek sprzedaży miedzi w marcu 2024 r. wynika z niższej produkcji miedzi elektrolitycznej w I kwartale 2024 r. w porównaniu do I kwartału 2023 r. W okresie styczeń-marzec br sprzedaż miedzi była wyższa
o 1,9 tys. ton w porównaniu do analogicznego okresu 2023 r. Wolumen sprzedaży jest również wynikiem ustalonego z klientami harmonogramu wysyłek. Na poziomie Grupy KGHM spadek sprzedaży kwartał do kwartału był jednak niewielki. Można dodać, że sprzedaż miedzi w różnej jej postaci odbywa się zgodnie z uzgodnioną pomiędzy stronami formułą, gdzie podstawą jest średnia notowań giełdowych miedzi z określonego tzw. okresu kwotowania.

Obrazek użytkownika Anonim
Anonymous

Does the company have a sustainable development policy or an ESG strategy? Where can I read about the management's KPIs related to, for example, CO2 emission reduction goals or reduced water usage? Does KGHM participate in international initiatives fighting climate change?
I extend my sincere gratitude in advance for your substantive responses. The capital market rejoices in the recent changes and perceives an opportunity for sound management of the company by experts from the metals and mining industry.

Obrazek użytkownika Piotr Krzyżewski
Piotr Krzyżewski

Even prior to our announcement of a Climate Policy in 2022, KGHM Polska Miedź S.A. has been working diligently to decrease its impact on the environment and to be a good neighbour to its local communities. Nonetheless, given the increase in attention in recent years on companies increasing their level of sustainability, we have responded by increasing both our actions and our reporting of how the company is striving to optimise its sustainable approach to its operations. Among others last year we created a new ESG unit dedicated to driving sustainability issues in the KGHM Group and tasked with developing an ESG Policy. We are also involved directly and indirectly in numerous international organisations which are tackling sustainability issues, especially in the copper mining and processing sector, and with them are working to both increase the supply of metals needed for the green transformation as well as ensuring that the associated environmental impact from that production is as minimal as possible.

Obrazek użytkownika Piotr Krzyżewski
Piotr Krzyżewski

Serdecznie dziękuję Państwu za udział w czacie i wszystkie zadane pytania. Zapraszam również do śledzenia informacji Spółki i kontaktu z nami – https://kghm.com/pl/inwestorzy

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Szanowni Państwo, dziękujemy wszystkim za udział w czacie i za zadane pytania, a naszemu Gościowi za udzielenie odpowiedzi. Pozdrawiamy i życzmy miłego popołudnia oraz weekendu.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
 • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
  • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
  • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
 • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
 • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
 • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
 • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
 • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
 • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
 • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost