GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S spółki POLIMEX MOSTOSTAL S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 sty 2023, 18:37

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S spółki POLIMEX MOSTOSTAL S.A.

Uchwała Nr 63/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S spółki POLIMEX MOSTOSTAL S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii S spółki POLIMEX MOSTOSTAL S.A., o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 1 lutego 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki POLIMEX MOSTOSTAL S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1 lutego 2023 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLMSTSD00019”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zobacz także: Polimex Mostostal SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości