Enea szacuje, że miała w I kw. 246 mln zł zysku netto j. d. i 799 mln zł EBITDA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 maj 2019, 06:53

Enea szacuje, że miała w I kw. 246 mln zł zysku netto j. d. i 799 mln zł EBITDA

Grupa Enea miała w pierwszym kwartale 2019 roku 246 mln zł zysku netto jednostki dominującej i 799 mln zł EBITDA - podała spółka w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników. Konsensus PAP Biznes przewidywał zysk netto jednostki dominującej na poziomie 266,9 mln zł i 736,3 mln zł EBITDA.

EBIT wyniósł w tym okresie 441 mln zł wobec oczekiwanych przez rynek 401,2 mln zł, a przychody sięgnęły 4.010 mln zł wobec konsensusu na poziomie 3.627,8 mln zł.

Enea podała, że EBITDA w segmencie obrót wyniosła: -11 mln zł, w dystrybucji było to 249 mln zł, w wytwarzaniu 400 mln zł, a w wydobyciu 219 mln zł.

Produkcja węgla netto wyniosła w I kwartale 2,5 mln ton. Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej było na poziomie 6,1 TWh. Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym wyniosła 5,1 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym 5,4 TWh.

Grupa podała, że w obszarze obrotu na wynik EBITDA I kwartału wpływ miał w obrocie detalicznym wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych nie rekompensujący wzrostu kosztów zakupu energii oraz obowiązków ekologicznych - głównie z tytułu zielonych certyfikatów. Obrót hurtowy pozostaje pod presją wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, co wpływa na wyceny kontraktów oraz zabezpieczeń.

Wyższy wynik obszaru wydobycia to rezultat wyższego poziomu produkcji w porównaniu do I kwartału poprzedniego roku oraz wyższej ceny sprzedaży węgla, a także poprawy efektywności operacyjnej kopalni szczególnie w zakresie kosztów stałych.

Na wynik obszaru wytwarzania pozytywnie wpłynął wzrost rynkowych cen energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów, a także zgodna z planem praca wszystkich źródeł wytwórczych.

W obszarze dystrybucji wysokie średnie ceny energii elektrycznej przyczyniły się do wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby własne oraz na pokrycie różnicy bilansowej, a ponadto odnotowano również spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej,

Sama spółka Enea w I kwartale 2019 r. wykazała według szacunkowych danych 39 mln zł straty netto, 40 mln zł straty operacyjnej i -39 mln zł EBITDA przy 1.447 mln zł przychodów.

"Mając na względzie nieopublikowanie przepisów wykonawczych niezbędnych dla określenia ostatecznych skutków ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami (w tym zwłaszcza w zakresie zmian cen w 2019 roku dla klientów innych niż taryfowi), skutki finansowe ustawy zostały jedynie oszacowane w możliwym i wiarygodnym na dzień publikacji niniejszego raportu zakresie. Wyniki tego oszacowania przy uwzględnieniu stanu prawnego na dzień 31 marca 2019 roku znalazły odzwierciedlenie w zaprezentowanych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej Enea i Enea S.A. za I kwartał 2019 roku.)" - napisano.

Ostateczne wyniki za pierwszy kwartał 2019 roku Enea przedstawi 23 maja.

(PAP Biznes), #ENA

epo/ asa/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości