Enea zakontraktowała min. 3 663 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2023 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 gru 2018, 09:40

Enea zakontraktowała min. 3 663 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2023 r.

Jednostki należące do grupy kapitałowej Enea zakontraktowały nie mniej niż 3 663 MW obowiązku mocowego w aukcji rynku mocy na 2023 r., podała spółka.

"Zarząd Enea S.A. informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia w dniu 21 grudnia 2018 roku aukcji rynku mocy, po uwzględnieniu wyników aukcji z 15 listopada 2018 roku i 5 grudnia 2018 roku, dla jednostek należących do grupy kapitałowej Enea na rok 2023 zakontraktowanych zostało łącznie nie mniej niż 3 663 MW obowiązku mocowego. W porównaniu z wynikami aukcji głównej z dnia 5 grudnia 2018 roku [...] poziom zawartych przez grupę kapitałową Enea wieloletnich umów mocowych został uzupełniony o 37 MW w ramach odnowionych kontraktów jednorocznych zawartych na rok 2023" - czytamy w komunikacie.

Cena zamknięcia aukcji z 21 grudnia 2018 r. na rundzie 8 mieści się w przedziale 189,95 - 217,06 zł/kW/rok i zgodnie z art.38 ust.1 ustawy o rynku mocy z dnia 8 grudnia 2017 roku, zostanie w terminie 3 dni roboczych podana do publicznej wiadomości przez PSE, podano także.

Ponadto Enea powzięła informację od spółki Elektrownia Ostrołęka, o wyniku rozstrzygnięcia aukcji rynku mocy na rok 2023, dla nowej jednostki wytwórczej. Spółka zakontraktowała łącznie 852,6 MW obowiązku mocowego (z umową mocową na 15 lat). Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale 189,95 - 217,06 zł/kW/rok. Zgodnie z zapisami umowy inwestycyjnej zawartej 8 grudnia 2016 r. Enea posiada 50% udziałów Elektrowni Ostrołęka.

"Obowiązki mocowe zakontraktowane na podstawie aukcji z 21 grudnia 2018 roku nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21 dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe" - podsumowano.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podały wcześniej, że aukcja główna na rok dostaw 2023 zakończyła się w piątek w 8. rundzie. Zgodnie z rozporządzeniem ministra energii, zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej na rok dostaw 2023 miało sięgnąć 10 708,181 MW.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews), #ENA

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości