GPW SA | StrefaInwestorow.pl

GPW SA

Karty podstawowe

36.4000
0.4400
1.22%
2022-08-05
Poprzednia wartość: 
35.9600
Otwarcie: 
36.0000
Wolumen: 
70.43 tys.
Zasięg dzienny: 
36.5400
 - 
36.0000
Obrót: 
2.56 mln

Spółka organizuje obrót instrumentami finansowymi. Przedmiotem handlu na giełdzie są papiery wartościowe: akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe. Prowadzi obrót instrumentami finansowymi na dwóch rynkach - głównym oraz NewConnect. Grupa GPW, poprzez Towarową Giełdę Energii, prowadzi jeden z najpłynniejszych rynków energii elektrycznej w Europie. Poza energią elektryczną, na rynku towarowym oferowany jest obrót gazem ziemnym, prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia oraz uprawnieniami do emisji CO2.

Rekomendacje dla GPW SA

SpółkaRodzaj
rekomendacji
Cena
docelowa
Cena w
dniu publikacji
InstytucjaData
publikacji
Raport
GPW (GPW)Trzymaj44,00 zł42,90 złBM mBank17.01.2022

* - rekomendacja pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez GPW SA

Dane na dzień: 2022-08-08

Zobacz listę rekomendacji dla wszystkich spółek