Kruk i BEST planują wyemitować obligacje. Spółki windykacyjne ruszają po pieniądze inwestorów
Obrazek użytkownika Wioletta Hass
24 maj 2022, 12:31

Spółki windykacyjne ruszają po pieniądze inwestorów. Kruk i BEST planują emisje obligacji

Zarząd BEST zdecydował o nowym programie emisji obligacji, z kolei KRUK podał ostateczne warunki emisji obligacji.

Spółka BEST podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia nowego publicznego programu emisji obligacji o wartości 250 mln zł. Również KRUK poinformował o ostatecznych warunkach emisji obligacji serii AM3, o łącznej wartości 50 mln zł.

KRUK podaje warunki emisji obligacji

Kilka dni temu spółka windykacyjna KRUK, zaprezentowała ostateczne warunku emisji obligacji serii AM3, których wartość opiewa na 50 mln zł, przy czym cena nominalna jeden obligacji będzie wynosić 100 zł. Oprocentowanie obligacji jest wyliczone w oparciu WIBOR 3M i stałej marży na poziomie 3,3 pp. w skali roku, będą wypłacane przez t lat. Wspomniane obligacje są zdematerializowane i trafią do obrotu na Catalyst. 

„To kolejna prospektowa emisja dłużnych papierów wartościowych, dedykowana inwestorom indywidualnym. Poprzednie emisje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, co przełożyło się na redukcję zapisów. Na obecnie oferowane 50 mln zł obligacje serii AM3 inwestorzy będą mogli składać zapisy pomiędzy 18 a 31 maja 2022” – komentuje Piotr Krupa, CEO Kruk SA.

Oferta proponowana przez windykatora zostanie przeprowadzona w oparciu o Prospekt VIII Programu Emisji Obligacji, który został już zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na jego mocy spółka może rozpocząć emisję z początkiem września 2022 r. Wartość nominalna całego programu emisji to 700 mln zł, do tej pory wyemitowano 100 mln zł.

„Obligacje dedykowane inwestorom indywidualnym są ważnym źródłem zdywersyfikowanego finansowania dla Kruka” – komentuje Piotr Krupa, CEO Kruk S.A. I dodaje „Obecny program jest ważny do początku września i rozpoczynamy pracę z wyprzedzeniem, licząc na płynną kontynuację możliwości wychodzenia z ofertami do inwestorów – zawsze biorąc pod uwagę zarówno dostępne źródła finansowania, jak i możliwości inwestycyjne na rynku – a tych ostatnio nie brakuje” – kończy Piotr Krupa.

Dodatkowo zarząd spółki KRUK podjął uchwałę w sprawie IX Programu Emisji Obligacji Publicznych. W oparciu o program windykator będzie mógł w kolejnych latach przeprowadzić prospektowe emisje obligacji, których łączna wartość nie przekroczy 700 mln zł.
 

Notowania spółki KRUK

KRUK AKCJE

Zobacz także: KRUK wychodzi z emisją obligacji i przygotowuje kolejny program

BEST ustanawia nowy program publicznej emisji obligacji

Także spółka BEST podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji. Emisja zostanie przeprowadzona w ramach nowego publicznego programu emisji, których łączna wartość wynosi 250 mln zł. BEST zapowiedział, że prospekt zostanie złożony w UKNF w nadchodzących dniach.

Dotychczasowy program spółki wygaśnie z dniem 17 czerwca br., w ramach tego programu przeprowadzono już oferty obligacji serii W1, W2, W3. BEST podaje, że przed upływem ważności aktualnego prospektu, jest zainteresowany przeprowadzeniem jeszcze jednej emisji obligacji.

Prezes BEST zapewnia, że jeśli dojdzie do jeszcze jednej emisji w ramach aktywnego prospektu, warunki będą podobne do tym dla serii W3.

„BEST S.A. jest jednym z wiodących polskich emitentów obligacji, mogącym pochwalić się nieskazitelną, kilkunastoletnią historią współpracy z inwestorami instytucjonalnymi oraz indywidualnymi. W naszej ocenie najbliższe lata będą stać pod znakiem zwiększonej podaży portfeli wierzytelności oraz rosnącego znaczenia firm zarządzających wierzytelnościami nieregularnymi dla polskiej gospodarki. Mamy potencjał i ambicję dalszego dynamicznego wzrostu skali naszej działalności, wykorzystania ku temu naszych przewag biznesowych, z technologicznymi na czele. Dług korporacyjny jest ważnym elementem finansowania naszej działalności i chcemy, by pozostał nim w przyszłości. Zakładamy, że w ramach nowego programu emisji obligacji będziemy regularnie oferować inwestorom indywidualnym możliwość inwestycji w papiery dłużne BEST S.A.” – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Warto tutaj zaznaczyć, że dotychczas spółka wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej około 1,1 mld zł.
 

Notowania spółki BEST

BEST AKCJE

Zobacz także: BEST ustanawia nowy publiczny program emisji obligacji i rozważa ofertę w ramach obecnego programu

Zapisz się na darmowy newsletter na temat obligacji, aby otrzymywać informacje o najnowszych artykułach

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.