Crowdfunding spółki 3. Co warto wiedzieć o ofercie akcji producenta produktów konopnych.
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
15 gru 2021, 11:54

Oferta akcji 3H z sektora produktów konopnych. Co warto wiedzieć?

Trwa oferta crowdfundingowa akcji spółki 3H działającej w modelu B2B w sektorze branży konopnej. Spółka planuje pozyskać do 2 mln zł z przeznaczeniem na uruchomienie własnego zakładu ekstrakcji i destylacji konopi przemysłowych w standardzie GMP.

Spółka 3H jest producentem i dystrybutorem produktów konopnych na bazie fitokannabinoidów (np. CBD) Jest to spółka dysponująca własną technologią dzięki której wytwarza półprodukty oraz tworzy i komercjalizuje receptury gotowych produktów kosmetycznych, OTC (leki bez recepty), suplementów diety i produktów spożywczych.

Dostarcza półprodukty takie jak ekstrakty i izolaty CBD. Oferuje też olejki, żele, kosmetyki zawierające CBD, suplementy diety z CBD i produkty spożywcze takie jak np. batony czy herbaty na bazie ziaren i kwiatów konopnych. Są one oferowane głównie w formule white-label, czyli dla firm i sieci handlowych, które rebrandują je na własne marki.
 

3H produkty

Sprzedaż dla biznesu i działalność B+R

Klientami docelowymi 3H są przedsiębiorstwa działające w branży kosmetycznej, spożywczej, producenci suplementów diety i branża farmaceutyczna. To właśnie sprzedaż B2B jest głównym kanałem dystrybucji produktów spółki.

„Sprzedaż w znaczniej mierze nakierowana będzie na izolaty i ekstrakty oraz receptury gotowych produktów opartych o wyprodukowany przez 3H półprodukt zawierający pełne spektrum kannabinoidów.” - podaje spółka.

3H sprzedaje ekstrakty, ale też oferuje licencję na receptury gotowych produktów z warunkami nabywania od 3H składników, półproduktów niezbędnych do ich wytworzenia. W ten sposób spółka stara się dotrzeć do firm, z ofertą uzupełnienia ich oferty o innowacyjne półprodukty.

Spółka stawia na badania i rozwój. Bada związki pozyskiwane z konopi i tworzy receptury produktów końcowych. Rozwija w ten sposób ofertę i tym samym buduje przewagę na rynku. Na początku działalności grupa 3H postawiła na współpracę z instytucjami posiadającymi własne duże laboratoria. Dzięki temu możliwe było przetestowanie i zbadanie dziesiątek prototypów produktów. Współpracuje z Politechką Wrocławską, Uniwersytetem Przyrodniczym i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

Konkurencją spółki w jej podstawowym segmencie działalności, czyli dostawcy fitokannabinoidów dla branży kosmetycznej, OTC i spożywczej są europejskie firmy dysponujące profesjonalnymi instalacjami do ekstrakcji. W Polsce są to firmy HempLab i GoldGreen.

3H oferuje także produkty pod własną marką. Można je już kupić we Francji, a od stycznia mają być też dostępne w Polsce. Stanowi to jednak uzupełnienie działalności docelowo z niskim udziałem procentowym w przychodach.

Nowa linia produkcyjna

Od początku działalności spółka wykorzystywała instalacje partnerów do produkcji. Teraz zamierza rozwinąć produkcję na bazie własnej linii produkcyjnej. Tworzona przez spółkę linia produkcyjna bazuje na ekstrakcji etanolem, co jest konkurencyjną alternatywą do innych technologii ekstrakcji.

"Ekstrakcja alkoholem etylowym gwarantuje jakość uzyskanych ekstraktów, z jak największą zawartością cennych składników wydobytych z rośliny w stosunkach i stężeniach występujących naturalnie. Wybrana przez nas technologia oparta jest o ekstrakcję alkoholową przeprowadzoną w szerokim spektrum temperatur (od +40 do -40°C). Jak sprawdziliśmy, nasze rozwiązanie nie jest obarczone żadnym ryzykiem patentowym, co pozwoli wykorzystać przedsiębiorstwu lukę w rynku w przypadku realnego zakazu używania ekstrakcji konopi metodą CO2. Ograniczy również ryzyko podniesionego kosztu wytworzenia, który może być związany z wprowadzeniem licencji za używanie opatentowanej technologii" - mówi Piotr Multan, prezes zarządu 3H.

"Zastosowane przez nas rozwiązania pozwolą na: 

  • krótszy czas ekstrakcji,
  • zwiększenie wydajność linii (szacujemy, że o min. 40% w stosunku do innych analizowanych technologii),
  • znacznie bogatszy ekstrakt (o zawartości min. 60% CBD),
  • znaczne zmniejszenie ilości balastu w jednej operacji (o ponad 100% mniej w stosunku do przebadanych technologii),
  • uzyskanie powtarzalnego, najwyższej jakości półproduktu opartego o wysokowydajny surowiec.

" - wymienia prezes.

Zarząd zwraca uwagę na potrzebę skalowalności produkcji o stabilnych i stałych parametrach, by sprostać rosnącemu popytowi: 

„W Polsce przetwórcy konopi to mikro lub małe firmy, posiadające niewielkie instalacje chemiczne o ograniczonej wydajności i skalowalności. Znalezienie w Polsce dostawcy zdolnego do dostarczania komponentu CBD w odpowiednim standardzie oraz powtarzalnego w oczekiwanym przez kontrahenta wolumenie jest bardzo trudne” - podano na stronie spółki.

„Produkcja oparta na personalnej linii biochemicznej zapewni odpowiedni wolumen i standard wytwarzanych ekstraktów kannabinoidów a innowacyjna technologia z wykorzystaniem etanolu będzie gwarantować najwyższą jakość produktów” - podano dalej.

Według planów, w drugim i trzecim kwartale 2022 r. spółka nabędzie komponenty produkcyjne linii ekstrakcji i komponenty instalacji do destylacji molekularnej. Na ten cel zostaną przeznaczone środki z emisji akcji. Na IV kwartał 2022 roku planowane jest uruchomienie produkcji własnej.

Zespół i akcjonariat

3H założyli obecni członkowie zarządu i byli też pierwszymi inwestorami w biznes. 98% akcji spółki należy do zespołu. Są to osoby z szerokim doświadczeniem biznesowym.

Prezesem jest Piotr Multan – przedsiębiorca i anioł biznesu. Jest jednym z założycieli i byłym prezesem spółki Travelplanet, którą wprowadził na giełdę.

Członkiem zarządu jest również Izabela Piątek menadżer z 20-letnim doświadczeniem. Odpowiadała m.in. za wdrażanie i uruchamianie nowych zakładów produkcyjnych.

Natomiast Marek Kulik - drugi członek zarządu – jest związany z branżą od prawie 15 lat. Jest jednym z pierwszych producentów w Europie ekstraktów z konopi. Jest też autorem wielu rozwiązań technologicznych używanych w instalacjach do ekstrakcji kannabinoidów.
 

3H akcjonariat

Czynniki ryzyka i szanse

Tematy powiązane z rynkiem konopnym są wciąż kontrowersyjne. Warto więc wskazać jaki obecnie jest status prawny tego rodzaju działalności.

Grupa 3H nie zamierza prowadzić uprawy konopi. Jednak ewentualne zmiany legislacyjne dotyczące upraw konopi siewnych w Polsce mogą mieć istotny wpływ na cenę pozyskiwanego surowca. Może wystąpić też konieczność importowania surowca z zagranicy, co zwiększy koszty i obniży rentowność. Obecnie uprawa konopi wymaga zezwolenia z urzędu gminy lub miasta. Warunki legalnej uprawy konopi reguluje ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, a uprawy na nasiona – ustawa o nasiennictwie.

Natomiast jeśli chodzi ekstrakty to, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, wszelkie produkty z CBD są całkowicie legalne. Także ich sprzedaż i dystrybucja jest zgodna z prawem jeśli zachowany jest limit zawartości THC poniżej 0,20%.

Grupę jednak mogą dotknąć inne potencjalne zmiany legislacyjne dotyczące przetwórstwa konopi np. nakładające restrykcyjne ograniczenia związane z przetwarzaniem surowca zawierającego THC. Mogą one spowodować dodatkowe koszty i utrudnienia związane z koniecznością ponoszenia większych nakładów na organizację procesu produkcji.

Spółka zwraca też uwagę na brak odpowiednich regulacji prawnych i możliwe niekorzystne zmiany legislacyjne dotyczące procedur dopuszczenia produktów spożywczych i suplementów diety, które zawierają kannabinoidy. Zaznacza, że to ryzyko traktowane jest raczej jako potencjalne ograniczenie wzrostu rynku przetwórców.

Innym czynnikiem ryzyka, który może mieć wpływ na wyniki i marże jest ryzyko zniesienia ograniczeń w imporcie kannabinoidów spoza UE. Spowoduje to pojawienie się konkurencji z USA, Kanady i krajów azjatyckich. Spółka określa to ryzyko jako niewielkie, ale warte zaznaczenia szczególnie w dłuższej perspektywie.

Zmiany w przepisach mogą też działać na korzyść 3H. Uregulowanie przepisów prawnych związanych z konopiami przemysłowymi i norm dla CBD/THC pozytywnie wpłynie zmniejszając szansę wystąpienia wielu czynników ryzyka związanych ze zmianami prawnymi. Ponadto spółka liczy na dopuszczenie CBD jako środka spożywczego, co podniesie znacząco popyt na jej produkty.

„Spodziewany jest dalszy ponadprzeciętny wzrost zapotrzebowania na komponent konopny od producentów, w tym w szczególności skokowy wzrost popytu w branży spożywczej po dopuszczeniu w UE CBD jako środka spożywczego. OTC oraz rosnąca popularność produktów wśród konsumentów” - podaje spółka.

Spółka działa w szybko rosnącej branży. Nie bazuje wyłącznie na dostarczaniu olejków, lecz oferuje wiele produktów i półproduktów. Gama ta będzie się rozszerzać gdyż zastosowanie CBD w kosmetykach zostało już docenione przez producentów, a wśród konsumentów są one coraz bardziej popularne.
 

Wydatki na CBD w UE

Dane i projekcje finansowe

3H podaje wyniki za 2020 r. i szacunkowe wyniki za 2021 r. Od początku działalności, w połowie 2020 r., spółka sprzedała produkty o łącznej wartości 200 tys. euro dla kontrahentów z branży kosmetycznej.

Zarząd podkreśla znaczenie osiągniętych wyników: mimo że wartości sprzedaży nie są relatywnie duże, to utwierdzają zarząd w tym, że ma zweryfikowany nie tylko pomysł na biznes, ale również model biznesowy.

Spółka podaje też projekcje finansowe przewidujące dynamiczne wzrosty. Bazują one na założeniach przeniesienia wytwarzania półproduktów na własną linię produkcyjną. Wraz z uruchomieniem linii ekstrakcji zmieni się struktura przychodów – na korzyść przychodów ze sprzedaży produktów. Zwiększy się też wolumen sprzedaży, gdyż obecnie to właśnie brak własnych mocy produkcyjnych powoduje ograniczenia we współpracy z zainteresowanymi klientami na szerszą skalę.

"Kluczowe dla prognoz jest założenie, że do końca 2022 roku spółka będzie w stanie przeprowadzić pierwszy etap inwestycji związanych z zakupem, instalacją elementów linii produkcyjnej ekstrakcji konopi. Dokończenie programu inwestycyjnego i przejście w pełni na wytwarzanie ekstraktów, destylatów i izolatów  we własnym zakresie jest zaplanowane na 2023 rok. W zakresie prognoz sprzedaży zakładamy, że w kanale B2B będziemy sukcesywnie pozyskiwać kontrahentów z branży kosmetycznej oraz farmaceutycznej w Polsce i za granicą w ten sposób, aby osiągnąć kontraktacje mocy produkcyjnych na poziomie od 40% w ciągu 3 lat do 75% w ciągu 5 lat." - mówi Piotr Multan, prezes zarządu 3H.

"W naszej ocenie wartość półproduktów i produktów przetworzonych z suszu w cenach sprzedaży za 3 lata powinna oscylować w granicach od 2,5 do 3,0 mln EUR a w ciągu 5 lat w granicach od 4,0 do 4,5 mln EUR. W kolejnych latach zakładamy spadek marż handlowych w stosunku do marż na rynku w latach 2020-2021 ze względu na stopniowy wzrost konkurencyjności na rynku i efekt konkurencji cenowej. Przy realizacji planu rozwoju produkcji i sprzedaży przy osiągnięciu kluczowych założeń związanych z modelem kosztowym szacujemy, że w prognozowanym okresie do 2026 roku będziemy w stanie osiągać rentowność EBITDA na poziomie 30-45%" - dodaje.

3H projekcje sprzedaży


Grupa 3H pozyskała w III kw. 2021 r. dotację z PARP dla projektu opracowania czterech suplementów diety zawierających kannabinoidy. Wartość projektu została oszacowana na 450 tys. zł, a wartość dofinansowania wyniosła 366 tys. zł.

Cele emisji akcji

Oferta akcji obejmuje wyłącznie akcje nowej emisji. Spółka ma zamiar pozyskać do 2 mln zł z przeznaczeniem na zakup, instalację i uruchomienie linii do ekstrakcji kannabinoidów metodą etanolową oraz gniazda do destylacji molekularnej i formulacji produktów.

Spółka wyjaśnia, że obecnie podaż izolatów i ekstraktów o marginalnej zawartości THC i jednocześnie wysokiej zawartości CBD jest ograniczona ze względu na szeroko stosowaną najbardziej popularną w Europie metodą ekstrakcji ciekłym CO2. Zastosowanie wypracowanych rozwiązań ekstrakcji alkoholem etylowym ma odróżnić 3H od konkurencji:

„Dzięki wykorzystaniu efektów zastosowania ww. innowacji produkcyjnej Emitent uzyska bogatsze w związki bioaktywne ekstrakty w porównaniu z ofertami obecnymi na rynku. Lepszej jakości ekstrakty kannabinoidów (CBD, CBG, CBC, CBN, CBDV) pozwolą na opracowanie i przygotowanie jakościowo lepszych i atrakcyjniejszych dla potencjalnych klientów produktów końcowych” - podaje spółka.

Cały program inwestycyjny rozpisany jest na kwotę z przedziału od 1,9 mln zł do 4,5 mln zł w zależności od faktycznej wysokości kosztów poszczególnych etapów.

Nakłady inwestycyjne w latach 2022-2023 na organizację produkcji zostały oszacowane w wysokości od 1,1 mln zł do ok. 3,4 mln zł. Realizacja inwestycji będzie przebiegać etapami. 

"Inwestycje w środki trwałe (urządzenia biochemiczne, osprzęt, adaptacja pomieszczeń) będą realizowane stopniowo w etapach skorelowanych z realizacją planu, osiąganiem zakładanych parametrów wydajnościowych zainstalowanych urządzeń, parametrów jakościowych przetwarzanego surowca oraz parametrów produktów i półproduktów, a przede wszystkim w oparciu o wolumeny sprzedaży i kontraktację gotowej produkcji." - podaje Piotr Multan.

Środki z emisji pomogą w realizacji strategii. Pozyskanie mniejszej kwoty niż planowana nie spowoduje zarzucenia planów, ale oznaczać będzie konieczność finansowania inwestycji z innych źródeł:

"W ramach pierwszego etapu, w 2022 roku mamy zaplanowane inwestycje w bazowe komponenty linii ekstrakcji oraz/lub destylacji na łączną kwotę do około 1,1 mln zł. Zgodnie z planem nakłady na zakup i uruchomienie linii produkcyjnej mają zostać sfinansowane ze środków pozyskanych z emisji akcji. Gdyby te środki okazały się niewystarczające, to nie wykluczamy, że część nakładów zostanie sfinansowana ze środków z finansowania dłużnego w formie leasingu finansowego lub leasingu operacyjnego." - wyjaśnia Piotr Multan.

3H cele emisji

Oferta i plany debiutu na NewConnect

Oferta akcji już się rozpoczęła i potrwa do 15 lutego 2022 r. (włącznie) Zapisy na akcje prowadzone są przez platformę NavigatorCrowd.

W crowdfundingu oferowane są wyłącznie akcje nowej emisji, które będą stanowić 16,56% kapitału zakładowego. Oferowane jest 2 105 264 akcji w cenie 0,95 zł za walor. Przekładał się to na wycenę spółki post-money w wysokości 12 mln zł.

Grupa 3H zamierza wejść na rynek NewConnect w pierwszej połowie 2023 r. Wybrany rok debiutu nie jest przypadkowy. Najpierw spółka musi wykazać się danymi za pełne lata, w tym za 2022 r. Ponadto zarząd nie zamierza się spieszyć i pokazać najpierw wyniki sprzedażowe.

Zobacz także: Debiuty w 2021 r. oraz artykuły o spółkach debiutujących

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.