Relacja czatu z zarządem DB Energy: Zauważalna jest kontynuacja wieloletniego trendu wzrostu przychodów spółki, wynikająca z rosnącej skali działalnośc
Obrazek użytkownika Czaty
20 mar 2023, 15:01

„Zauważalna jest kontynuacja wieloletniego trendu wzrostu przychodów spółki, wynikająca z rosnącej skali działalności DB Energy” - relacja czatu z zarządem

W poniedziałek 20 marca 2023 r. odbył się czat inwestorski z przedstawicielami zarządu DB Energy: prezesem, Krzysztof Piontkiem oraz dyrektorem finansowym, Łukaszem Feldmanem. Podczas spotkania rozmawialiśmy o szczegółach oferty publicznej akcji. Inwestorzy zadawali również pytania o umowy w formule ESCO, sytuację na rynku energii oraz politykę dywidendową.

W spotkaniu udział wzięło 300 osób, a zarząd odpowiedział na wszystkie zadane pytania. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z zarządem spółki DB Energy, na którym rozmawiać będziemy o ofercie publicznej akcji oraz dalszych perspektywach rozwoju.

 

Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek, 20 marca 2023 r. o godz. 10:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Krzysztof Piontek
Krzysztof Piontek

Dzień dobry. Witamy na czacie inwestorskim dot. Oferty Publicznej, działalności spółki, wyników finansowych, planów i perspektyw. Jesteśmy obecni: Krzysztof Piontek, Prezes Zarządu i Łukasz Feldman, Dyrektor Finansowy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i zapraszamy do pytań.

Obrazek użytkownika Krzysztof Piontek
Krzysztof Piontek

Na początek kilka słów o naszej spółce. DB Energy prowadzi działalność na rynku energetycznym. Spółka specjalizuje się w kompleksowej obsłudze procesu poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach przemysłowych – od identyfikacji inwestycji energooszczędnych, poprzez ich projektowanie i wdrażanie, do ich finansowania. Usługi świadczone przez Spółkę mają na celu realne zmniejszenie zużycia energii u klientów (energii elektrycznej, ciepła, chłodu, sprężonego powietrza i innych nośników energii). Działania Spółki prowadzą do znaczącej redukcji kosztów energii przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźników produkcyjnych na niezmienionym poziomie, a także przy zachowaniu jakości i pewności zasilania.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Nad iloma nowymi umowami w formule ESCO aktualnie pracujecie?

Obrazek użytkownika Krzysztof Piontek
Krzysztof Piontek

Jesteśmy w trakcie rozmów nad wieloma umowami w formule ESCO na różnym etapie procesu ofertowania i negocjacji. Procesy te dotyczą zarówno klientów krajowych, jak i zagranicznych. Historycznie zidentyfikowaliśmy projekty o wartości blisko 40 mln EUR. Obecnie skupiamy się na komercjalizacji kolejnych projektów, o czym będziemy informować niezwłocznie w formie raportów bieżących.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Ile nowych umów jest realne do podpisania w 2023 roku?

Obrazek użytkownika Krzysztof Piontek
Krzysztof Piontek

W ostatnich latach zauważyliśmy istotny wzrost zainteresowania naszą ofertą, który był stymulowany zarówno dynamicznymi zmianami w otoczeniu rynkowym, jak również kontynuacją trendów w zakresie efektywności i transformacji energetycznej. Celem strategicznym DB Energy jest zwiększanie liczby kontraktów w zakresie ich wartości i ilości. Skupiamy się na poszukiwaniu klientów nie tylko na rynku Polski ale i za granicą, czego najlepszym przykładem jest pozyskane zlecenie na początku marca 2023 roku od Thermo Fisher Scientific o wartości 1,5 mln EUR.

Obrazek użytkownika Anonim
KM

Jak na opłacalność Waszych umów wpływają notowania energii? Czy stabilizacja cen energii na niższym poziomie to całkowicie niekorzystna sytuacja dla spółki?

Obrazek użytkownika Krzysztof Piontek
Krzysztof Piontek

Działania DB Energy polegają na zmniejszeniu zużycia energii w wielkościach fizycznych (np. zmniejszenie konsumpcji o 1000 MWh energii elektrycznej rocznie). Niezależnie od ceny, po której klient rozlicza swoje rachunki za energię, wdrożenie takiego projektu przynosi wymierne oszczędności finansowe.

 

Klienci DB Energy reprezentują zazwyczaj duży i średni sektor przemysłowy. Firmy te w większości rozliczają koszty mediów na bazie kontraktów wieloletnich. Z uwagi na powyższy dynamiczny wzrost cen notowań energii elektrycznej oraz cen gazu dotychczas w umiarkowany sposób przełożyło na koszty funkcjonowania tych podmiotów.

 

Spółka skupia się na realizacji projektów, które mają przynosić jej klientom korzyści w długim horyzoncie czasowym, a fluktuacje cen energii są nieodzownym elementem naszej działalności.

 

Ponadto, zauważalny jest wieloletni trend wzrostu kosztu nośników energii (nie tylko energii elektrycznej czy gazu, ale również ciepła, sprzężonego powietrza, chłodu), co zwiększa potencjał ekonomiczny z zakresu efektywności energetycznej. Siłą napędową transformacji energetycznej są nie tylko ceny energii, ale także zeroemisyjność rozwiązań oferowanych przez spółkę.

 

Obecne ceny energii elektrycznej są ponad trzykrotnie wyższe niż przeciętne wartości z lat 2016-2020.

Obrazek użytkownika Tommy78
Tommy78

co emisja akcji oznacza dla istniejących akcjonariuszy ? Czy to będzie emisja z prawem poboru ?

Obrazek użytkownika Krzysztof Piontek
Krzysztof Piontek

Emisja Akcji serii D następuje z wyłączeniem prawa poboru, tj. jest kierowana do wszystkich zainteresowanych inwestorów. Oczywiście dotychczasowi akcjonariusze również mogą wziąć udział w Ofercie Publicznej na tych samych warunkach jak pozostali inwestorzy.

 

Emisja Akcji Serii D obejmuje w całości emisję Nowych Akcji i środki pozyskane z Oferty w całości zasilą kapitały spółki.

 

Cele emisyjne to:

  •  Rozwój działalności w modelu inwestycyjnym, w tym modelu ESCO,

  •  Intensyfikacja działań związanych z internacjonalizacją,

  •  Kontynuacja prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

Obrazek użytkownika Anonim
pablo

Dzień dobry, czy zniżkujące ceny energii na rynku mają wpływ na dzialalność spółki?

Obrazek użytkownika Krzysztof Piontek
Krzysztof Piontek

Odpowiedzieliśmy powyżej. Zwracamy uwagę, iż ceny energii elektrycznej są trzykrotnie wyższe niż przeciętne wartości z lat 2016-2020.

Obrazek użytkownika Anonim
Marek

Panowie, jak wynikowo może wyglądać ten rok kalendarzowy? Czy tutaj różnicą będą pozytywne przeszacowania kontraktów ESCO (w ślad za wyższymi cenami energii niż w latach ubiegłych), czy też wzrost skali pozostałego biznesu (więcej GW, audyty, rozliczenia białych certyfikatów)?

Obrazek użytkownika Krzysztof Piontek
Krzysztof Piontek

Na bazie danych za I półrocze roku obrotowego 2022/2023 (rok obrotowy spółki kończy się w czerwcu br.) zauważalna jest kontynuacja wieloletniego trendu wzrostu przychodów spółki, wynikająca z rosnącej skali działalności DB Energy. Strategia rozwoju spółki zakłada przede wszystkim intensyfikację działań w zakresie projektów inwestycyjnych (GW oraz ESCO), co umożliwi dalsze wieloletnie budowanie wartości spółki.

 

W związku z przesłankami, jakie zaistniały do końca 2022 roku, spółka dokonała aktualizacji wartości kontraktów ESCO. Przesłanki te wynikały ze specyfiki umowy zawartej z klientami i były dokonane stosownie do wytycznych zawartych w MSSF 15.

Obrazek użytkownika Anonim
Marek

Ile osób zatrudnia spółka i czy wyzwaniem nie jest pozyskiwanie wysokiej klasy specjalistów?

Obrazek użytkownika Krzysztof Piontek
Krzysztof Piontek

Obecnie w Grupie Kapitałowej zatrudnionych jest blisko 40 osób, z czego 30 to wysoce wyspecjalizowana kadra inżynierska. Poza tym Grupa DB współpracuje z kilkunastoma partnerami biznesowymi, zatrudniającymi kilkaset osób, co umożliwia nam realizację bardzo skomplikowanych i wymagających projektów.

 

Spółka podobnie jak wszystkie firmy oparte o know how ma przed sobą podobne wyzwania kadrowe. Jednakże mamy wypracowane mechanizmy rekrutacji oraz szkoleń kadry, które umożliwiają efektywny transfer wiedzy wewnątrz organizacji.

Obrazek użytkownika Anonim
inwestorka

Chciałabym zapytać o rozwój niemieckiej spółki, jakie tu mają Panowie oczekiwania na ten rok, czy perspektywa większych kontraktów to lata kolejne? Z jednej strony rynek wydaje się istotnie większy (a edukacyjna przedsiębiorców np. nt. modelu ESCO dużo wyższa), ale konkurencja zapewne też? Czym Willbee Energy może się wyróżnić?

Obrazek użytkownika Krzysztof Piontek
Krzysztof Piontek

Rynek zagraniczny jest dla nas bardzo perspektywiczny i głównym filarem wzrostu na ten rok będzie zacieśnianie współpracy z instytucjami zewnętrznymi, m.in. joint venture (JV) z EFESO Consulting, o którym informowaliśmy na początku marca br. kalendarzowego. W ramach JV EFESO zapewni dostęp do swojej sieci klientów, którą obsługuje 35 biur na całym świecie.

 

Zgodnie z założeniami, rozwój działalności Willbee Energy ma za zadanie powielenie modelu biznesowego DB Energy na rynkach zagranicznych (nie tylko na rynku niemieckim), z związku z tym spółka cechuje się tymi samymi przewagami co DB Energy. Przede wszystkim kompleksowość obsługi procesu poprawy efektywności energetycznej u klienta.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy obecne zawirowania rynkowo-bankowe mogą mieć wpływ na powodzenie Oferty?

Obrazek użytkownika Krzysztof Piontek
Krzysztof Piontek

W naszej ocenie profil działalności spółki nie jest narażony w istotnym stopniu na obecne zawirowania na rynku bankowym. Podmiotem finansującym działalność ESCO jest SUSI Partners, posiadający 2 mld EUR pod zarządzaniem, który od początku swojej działalności skupia się na finansowaniu procesów poprawy efektywności energetycznej.

 

DB Energy skupia się na realizacji projektów, które mają przynosić jej klientom korzyści w długim horyzoncie czasowym, a zawirowania na rynku kapitałowym i bankowym nie są głównym czynnikiem ryzyka w branży efektywności energetycznej.

 

Zakładamy, że transformacja energetyczna zapoczątkowana w poprzednim wieku będzie postępowała nadal dynamicznie i stanowić będzie główną oś długoterminowego wzrostu dla DB Energy.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Co z kolejnymi umowami ESCO? Mam wrażenie, że sytuacja z cenami energii elektrycznej sprzyjała przez długi czas spółce, ale nowych umów Państwo nie komunikowaliście. Dlaczego tak jest, czy nie ma zainteresowania tego rodzaju współpracą ze strony klientów?

Obrazek użytkownika Krzysztof Piontek
Krzysztof Piontek

Rynek ESCO w Polsce jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju i od pewnego czasu edukujemy rynek w zakresie korzyści płynących z tego modelu. Wciąż istotna część przedsiębiorstw przemysłowych nie miała możliwości realizacji projektów w tym trybie, co przekłada się na wydłużony okres negocjowania z klientami. Jesteśmy przekonani, że w średniej i dłuższej perspektywie czasowej powszechność stosowania modelów ESCO dla projektów związanych z efektywnością energetyczną będzie taka jak finansowania flot samochodowych leasingiem.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy identyfikują Państwo zbliżone profilem do Waszego spółki na NC / GPW, a jeśli nie czy na giełdach zagranicznych takie podmioty występują? Pozdrawiam.

Obrazek użytkownika Krzysztof Piontek
Krzysztof Piontek

Obecnie na polskim rynku kapitałowym nie odnajdujemy podmiotu, który byłby naszą bezpośrednią konkurencją w zakresie świadczonych usług. Występują podmioty, których oferta częściowa jest zbliżona do wybranych elementów usług DB Energy (np. inwestycje w instalacje fotowoltaiczne). Podkreślamy jednak, że DB Energy oferuje swoim klientom dostęp do zdecydowanej większości technologii umożliwiających osiąganie oszczędności energetycznych, w tym najnowszych rozwiązań, jakimi są SMR-y.

 

Ponadto DB Energy oferuje również usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego zakładów przemysłowych oraz realizacji strategii zeroemisyjnych. Z uwagi na powyższe, w odczuciu Zarządu spółki jest to unikalny model biznesowy na rynku polskim i zagranicznym (wynika to z kompleksowości usług, od audytu, przez wykonawstwo, finansowanie do nadzoru).

Obrazek użytkownika Anonim
Maks

Czy zlecenia realizowane za granicą są bardziej dochodowe, chodzi o marżę, niż te w Polsce?

Obrazek użytkownika Krzysztof Piontek
Krzysztof Piontek

Kontrakty zagraniczne mogą charakteryzować się wyższą marżą w zakresie realizacji projektów GW. W zakresie ESCO spółka każdorazowo i indywidualnie profiluje politykę cenową dla klienta w zależności od podziału ryzyka na kontrakcie.

Obrazek użytkownika Anonim
wilk

Proszę o komentarz dot. obecnych prac nad systemem DiagSys.

Obrazek użytkownika Krzysztof Piontek
Krzysztof Piontek

W 2022 roku spółka zakończyła realizację projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z funduszy europejskich. Aktualnie jesteśmy w trakcie procedur zamykających rozliczenie projektu. Niezależnie rozwój systemu DiagSys jest kontynuowany i planujemy jego komercjalizację w najbliższym czasie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jaki udział inwestorów indywidualnych w ofercie przewidujecie? Czy będzie jakaś redukcja w tym zakresie? Jaki jest minimalny zapis?

Obrazek użytkownika Krzysztof Piontek
Krzysztof Piontek

Decyzja o podziale na transze zostanie ogłoszona 30 marca wraz z ustaleniem ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej Ceny Emisyjnej. Zasady i procedury zapisów zostały przedstawione w Prospekcie, a także na stronach członków Konsorcjum Dystrybucyjnego.

Obrazek użytkownika Anonim
Bartosz

Czy w ciągu 3 lat planujecie Państwo ogłosić politykę dywidendową?

Obrazek użytkownika Krzysztof Piontek
Krzysztof Piontek

Spółka w najbliższych trzech latach nie przewiduje wypłaty dywidend.

 

W przyszłości intencją Zarządu będzie, w zależności od bieżącej sytuacji finansowej i zapotrzebowania na gotówkę, rekomendowanie wypłaty części wypracowanego przez Spółkę zysku netto na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. W przyszłości Emitent zamierza przeznaczać do 50% zysku na dywidendę pod warunkiem, że po wypłacie dywidendy, środki na rachunku Emitenta będą wystarczające do sfinansowania dalszego rozwoju Spółki. Decyzja każdorazowo podejmowana będzie przez Walne Zgromadzenie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Spółka ma niemałe środki do dyspozycji i wydaje mi się, też że są dostępne inne formy finansowania, nie rozwadniające akcjonariatu. Dlaczego zdecydowaliście się jednak na emisję akcji i jak te pieniądze będziecie Państwo chcieli spożytkować?

Obrazek użytkownika Krzysztof Piontek
Krzysztof Piontek

Wzrost skali i realizowanych projektów przez DB Energy powoduje zwiększenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy, dodatkowo chcemy realizować projekty w modelu ESCO kapitałem własnym. Z uwagi na powyższe zdecydowaliśmy się na pozyskanie środków poprzez Ofertę Publiczną.

 

Cele emisyjne to:

  •  Rozwój działalności w modelu inwestycyjnym, w tym modelu ESCO,

  •  Intensyfikacja działań związanych z internacjonalizacją,

  •  Kontynuacja prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy Wasze technologie i kompetencje mogą mieć zastosowanie jeszcze gdzieś indziej po za przemysłem? Mam tutaj na przykład na myśli niskoemisyjne budownictwo i przepisy, które tworzą nowe trendy w tym zakresie.

Obrazek użytkownika Krzysztof Piontek
Krzysztof Piontek

Już obecnie wykorzystujemy bardzo mocno interdyscyplinarny charakter naszego zespołu, dzięki czemu możemy implementować rozwiązania w różnych branżach i sektorach przemysłu. Jednocześnie widzimy potencjał do zastosowania tych rozwiązań poza przemysłem (np. oczyszczalnie ścieków, duże biurowce, samorządy lokalne, szpitale itd.).

 

Historycznie najatrakcyjniejszą grupą docelową z punktu widzenia DB Energy pozostaje przemysł i wciąż będzie on stanowił dominującą grupę odbiorców w kolejnych latach.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Zakładam, że w formule ESCO to spółka finansuje poprawę efektywności, a potem zyskuje z tego tytułu. Ile czasu zatem szacujecie od momentu podpisania umowy w formule ESCO do momentu break even?

Obrazek użytkownika Krzysztof Piontek
Krzysztof Piontek

Okres zwrotu z inwestycji w modelu ESCO uzależniony jest przede wszystkim od atrakcyjności przedsięwzięcia, które będzie realizowane w tej formule. Z uwagi na doświadczenia i historycznie identyfikowane projekty Grupa skupia się na selekcji projektów, dla których prosty okres zwrotu (SPBT) jest mniejszy niż trzy lata.

Obrazek użytkownika Anonim
Tomasz

w jakich inny krajach poza Niemcami planujecie Państwo ekspansje

Obrazek użytkownika Krzysztof Piontek
Krzysztof Piontek

Aktualnie już jesteśmy obecni w Irlandii, Włoszech, Słowacji, Austrii, a także mieliśmy możliwość realizować działania doradcze na Bliskim Wschodzie. Ekspansja zagraniczna związana jest przede wszystkim z obsługą międzynarodowych koncernów przemysłowych, których zakłady są rozlokowane na całym świecie.

 

Dla przykładu, współpraca poprzez joint venture (JV) z EFESO Consulting ułatwi nam dotarcie do dużych międzynarodowych korporacji przemysłowych poprzez sieć klientów EFESO Consulting, którą obsługuje 35 biur na całym świecie.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwest

Jakie jest ryzyko w projektach rozłożonych na lata (ESCO) . Myślę o kupującym, który przestaje płacić w przyszłości?

Obrazek użytkownika Krzysztof Piontek
Krzysztof Piontek

Zgodnie z warunkami umowy ramowej z SUSI Partners, ryzyko niewypłacalności klienta wynikające ze zdarzeń rynkowych nie obciąża DB Energy. Jest ono w całości transferowane na SUSI Partners. DB Energy odpowiada za techniczne aspekty realizacji inwestycji. Z związku z tym w przypadku zdarzeń niezwiązanych z infrastrukturą, za którą odpowiada DB Energy, jak również zdarzeń losowych, brak płatności ze strony klienta stanowi ryzyko podmiotu finansującego.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Witam. Na jakich zasadach finansowych pozyskiwane są przez Was fundusze w systemie ESCO? Czy jest to pożyczka na ustalony procent, procent od przychodów z inwestycji czy jakaś inna forma? Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Krzysztof Piontek
Krzysztof Piontek

Finansowanie projektów ESCO polega na mechanizmie sprzedaży przyszłych wierzytelności ESCO z zawieranych z klientami umów w modelu ESCO do SUSI Partners lub innej instytucji finansującej. DB Energy w oparciu o szacunki przyszłych oszczędności ze zrealizowanych projektów efektywności energetycznych u klientów ich część sprzedaje z dyskontem do partnerów finansowych otrzymując środki z góry.

 

Dyskonto udzielone instytucji finansowej jest wyrażone w stałej stopie procentowej, dzięki czemu spółka nie ponosi ryzyka stóp procentowych. Taki mechanizm zapewnia Grupie DB Energy elastyczność w zakresie finansowania poszczególnych projektów inwestycyjnych. Zawarte już z SUSI Partners porozumienie umożliwi DB Energy finansowanie projektów o łącznej wartości co najmniej 20 mln euro do 2023 roku. W ramach modelu ESCO, Grupa Kapitałowa ponosi koszty realizacji i wdrożenia rozwiązań energooszczędnych u klientów. Następnie, w zależności od kontraktu, przez okres od 3 lat do 10 lat, DB Energy partycypuje w wygenerowanych oszczędnościach. Ta część stanowi wynagrodzenie ESCO, z którego pokrywane są koszty bieżące związane z utrzymaniem inwestycji oraz zwracane są nakłady poniesione w okresie realizacji i wdrożenia. Nadwyżka przychodów z tytułu wygenerowanych oszczędności nad poniesionymi nakładami oraz kosztami bieżącymi stanowi zysk Grupy Kapitałowej. Wraz ze wzrostem oszczędności z projektów (m.in. wynikających ze zwiększenia kosztów energii) rośnie marżowość realizowanych umów
w modelu ESCO.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Do kogo należy instalacja powstała w ramach umowy ESCO? Co się dzieje w przypadku ew. problemów strony umowy, czy jest to ryzyko jakoś ubezpieczone?

Obrazek użytkownika Krzysztof Piontek
Krzysztof Piontek

Przez cały okres trwania umowy ESCO właścicielem urządzeń, maszyn, podzespołów itp. stanowiących przedmiot projektu ESCO jest DB Energy. Własność instalacji przechodzi na rzecz klienta dopiero po uregulowaniu ostatniej płatności.

 

Ryzyko uszkodzeń, awarii lub przerw w funkcjonowaniu minimalizowane jest poprzez zawieranie kompleksowych umów serwisowych z producentami/dystrybutorami sprzętu, a także odpowiednimi kontraktami ubezpieczeniowymi.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

To na ile umów ESCO równolegle moglibyście sobie Państwo pozwolić, zakładając, że zbierzecie 100% oczekiwanego finansowania?? Jaka mogłaby być ich potencjalna wartość? Staram się policzyć potencjalny zwrot z inwestycji w emisji w okresie tych 3 lat.

Obrazek użytkownika Krzysztof Piontek
Krzysztof Piontek

Nasz największy dotychczasowy projekt w modelu ESCO obejmował nakłady inwestycyjne na poziomie blisko 30 mln zł, a jego realizacja zajęła kilkanaście miesięcy. Szacujemy, że aktualnie nasz zespół inżynierów może realizować od 5 do 10 dużych projektów jednocześnie oraz kilkanaście do kilkudziesięciu małych.

 

W ramach projektów, który dotychczas zidentyfikowaliśmy są przedsięwzięcia o nakładach już od kilkuset tys. zł i okresach realizacji do kilku miesięcy. Ostateczny dobór portfela projektów ESCO będzie uwarunkowany osiągnięciem satysfakcjonujących warunków biznesowych w drodze negocjacji z klientami.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

"Wciąż istotna część przedsiębiorstw przemysłowych nie miała możliwości realizacji projektów w tym trybie" - to jakie w takim razie bariery stoją przed przed nimi, co jest przeszkodą, co się musi zmienić?

Obrazek użytkownika Krzysztof Piontek
Krzysztof Piontek

Głównym czynnikiem wstrzymującym dynamiczny rozwój rynku ESCO jest niska świadomość tego modelu a także szereg praktyk rynkowych małych podmiotów, które wypaczają ideę ESCO poprzez oferowanie swoim klientom de facto leasingu. W naszym modelu ESCO następuje pełna implementacja rozwiązań ESCO dla klienta, włącznie z transferem ryzyka. Powyższe wiąże się również z koniecznością wdrożenia odpowiednich procedur pomiarów i rozliczeń (measurement and verification), które to wymagają odpowiedniego przystosowania zakładu przemysłowego.

Obrazek użytkownika Krzysztof Piontek
Krzysztof Piontek

Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za udział i wszystkie pytania. Informacje nt. Oferty Publicznej zawarte są w Prospekcie zawartym na stronie www.dbenergy.pl/ipo. Zachęcamy do bieżącego kontaktu. Pozdrawiamy.

„Niniejszy materiał stanowi ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki DB Energy S.A. („Spółka"). Prospekt przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji Spółki („Oferta”) i dopuszczeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW („Dopuszczenie”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Ofercie i Dopuszczeniu („Prospekt"). Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 27 lutego 2023 roku. Zatwierdzenia Prospektu nie należy rozumieć jako poparcia KNF dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym. Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe Spółki. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.dbenergy.pl/ipo

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.